ICS 77.150.10 - Výrobky z hliníku

ČSN EN 3998 (312422) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4001 (312424) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4003 (312426) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4004 (312427) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4005 (312466) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4006 (312467) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1669 (420409) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)

230 Kč

ČSN EN 573-1 (421401) - červen 2005 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč

ČSN EN 1780-1 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 1780-2 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 1780-3 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení

125 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - září 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Slitinové hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 576 (421410) - červen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nelegované hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 486 (421412) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 487 (421413) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - únor 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1301-1 (421418) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1715-1 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1715-2 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

ČSN EN 1715-3 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování)

125 Kč

ČSN EN 1715-4 (421421) - leden 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování

125 Kč

ČSN EN 570 (421422) - červen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nepřímo lisované kaloty z tvářených produktů - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 941 (421423) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 851 (421424) - listopad 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 12482-1 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 1: Specifikace pro předvalky válcované za tepla

190 Kč

ČSN EN 12482-2 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 2: Specifikace pro předvalky válcované za studena

190 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1592-1 (421427) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - duben 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1386 (421429) - únor 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1559-4 (421430) - srpen 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

230 Kč

ČSN EN 601 (421432) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami

125 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - září 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - březen 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika)

340 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - leden 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice

190 Kč

ČSN EN 603-1 (421441) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 604-1 (421442) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 586-1 (421443) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 13981-1 (421447) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky

340 Kč

ČSN EN 13981-2 (421447) - leden 2005

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy

190 Kč

ČSN EN 13981-3 (421447) - duben 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky

230 Kč

ČSN EN 13981-4 (421447) - červen 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 4: Výkovky

230 Kč

ČSN EN 541 (421450) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávěry a víčka - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 546-1 (421451) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 683-1 (421452) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 16914 (421453) - září 2017

Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 12392 (421460) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

550 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - listopad 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek

230 Kč

ČSN EN 14287 (421463) - prosinec 2004

Hliník a slitiny hliníku - Specifické požadavky na chemické složení výrobků určených pro výrobu obalů a částí obalů

125 Kč

ČSN EN 15088 (421464) - červen 2006

Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy

350 Kč

ČSN EN 15530 (421465) - září 2008

Hliník a slitiny hliníku - Environmentální aspekty výrobků z hliníku - Všeobecné pokyny pro jejich integraci do norem

340 Kč

ČSN EN 16773 (421466) - červenec 2016

Hliník a slitiny hliníku - Návod pro výrobu fóliových přířezů v oboru polotuhých obalů na potraviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 485-2 +A1 (424081) - červenec 2019 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

590 Kč

ČSN EN 546-2 (424083) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 2: Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 546-4 (424083) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 4: Zvláštní požadované vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 683-2 (424084) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 2: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - říjen 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti

350 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - únor 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti

550 Kč

ČSN EN 1301-2 (424087) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 2: Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 1592-2 (424089) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 2: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 603-2 (424090) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 2: Mechanické vlastnosti

125 Kč

ČSN EN 602 (424492) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami

125 Kč

ČSN EN 14392 (424493) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Požadavky na anodicky oxidované výrobky určené pro styk s potravinami

190 Kč

ČSN EN 586-3 (427201) - září 2002

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

440 Kč

ČSN EN 603-3 (427205) - červen 2001

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 604-2 (427206) - červenec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Lité přířezy pro kování - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

125 Kč

ČSN EN 546-3 (427321) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 3: Mezní úchylky rozměrů

125 Kč

ČSN EN 683-3 (427322) - srpen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 485-3 (427332) - září 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

190 Kč

ČSN EN 1301-3 (427412) - březen 2009 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 3: Mezní úchylky rozměrů

125 Kč

ČSN EN 755-3 (427511) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 755-4 (427521) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 755-5 (427525) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 755-6 (427531) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 754-3 (427611) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

125 Kč

ČSN EN 754-4 (427621) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 754-5 (427625) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 754-6 (427631) - říjen 2008 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru

190 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 1592-3 (427730) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro kruhové trubky

190 Kč

ČSN EN 1592-4 (427731) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 4: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro čtvercové, obdélníkové a tvarové trubky

190 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - červen 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 27627 (450028) - září 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13085 (451391) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - únor 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 40-6 (732096) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

340 Kč

ČSN EN 507 (747713) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč