ICS 77.140.85 - Železné a ocelové výkovky

ČSN EN 10228-1 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

230 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

190 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem

340 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem

340 Kč

ČSN EN 10254 (420271) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - únor 2016

Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním

190 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 10250-2 (420287) - duben 2003 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-3 (420288) - březen 2002 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - únor 2002 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

340 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

360 Kč

ČSN EN 10243-1 (429031) - květen 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

460 Kč

ČSN EN 10243-2 (429032) - květen 2003 aktuální vydání

Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

370 Kč

ČSN EN 10031 (429033) - únor 2005 aktuální vydání

Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč