ICS 77.140.80 - Železné a ocelové odlitky

ČSN 01 4909 (014909) - červen 1955

Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny

65 Kč

ČSN 01 5042 (015042) - srpen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm

230 Kč

ČSN 01 5043 (015043) - srpen 1988

Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení kruhových výkovků a vývalků ultrazvukem. Výkovky a vývalky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od průměru 50 mm

230 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

340 Kč

ČSN 05 6931 (056931) - prosinec 1986

Zváranie. Oprava liatinových odliatkov

125 Kč

ČSN EN 2103-1 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2103-2 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 2: Přetavená vsázka

125 Kč

ČSN EN 2103-3 (312191) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

230 Kč

ČSN 42 0006 (420006) - červenec 1970

Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky

190 Kč

ČSN 42 0090-4 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-7 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0271 (420271) - prosinec 1993

Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

ČSN 42 0276 (420276) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné, v obvyklém provedení. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0278 (420278) - červenec 1953

Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

65 Kč

ČSN EN ISO 13520 (420470) - říjen 2019

Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10293 (420952) - listopad 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití

340 Kč

ČSN 42 0954 (420954) - listopad 1985

Nízkolegovaná ocel na odlitky. Značky

230 Kč

ČSN 42 0956 (420956) - srpen 1989

Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky

190 Kč

ČSN EN 10295 (420956) - červen 2003

Odlitky ze žáruvzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - listopad 2019 aktuální vydání

Odlitky z korozivzdorných ocelí

230 Kč

ČSN 42 1240 (421240) - duben 1964

Vady odlitků. Názvosloví a třídění vad

440 Kč

ČSN 42 1251 (421251) - únor 1979

Přesné lité ocelové odlitky. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky

230 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261) - duben 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

340 Kč

ČSN EN 10340 (421270) - červen 2008

Ocelové odlitky pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN 42 9001 (429001) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 42 9002 (429002) - červenec 1968

Rozdělení zápustkových výkovků podle složitosti tvaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.82t, Zb 8.87

475 Kč

ČSN 42 9010 (429010) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kované tyče. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

65 Kč

ČSN 42 9011 (429011) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Podélné. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

340 Kč

ČSN 42 9012 (429012) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kotouče a kruhové desky. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

230 Kč

ČSN 42 9013 (429013) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kroužky. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

125 Kč

ČSN 42 9014 (429014) - listopad 1969

Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Dutá tělesa. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

230 Kč

ČSN 42 9030 (429030) - říjen 1986

Výkovky ocelové zápustkové. Přídavky na obrábění, mezní úchylky rozměrů a tvarů

340 Kč

ČSN 42 9671 (429671) - březen 1981

Odlitky tlakové. Zásady pro navrhování

340 Kč

ČSN EN 1371-1 (429722) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem

350 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - srpen 2017 aktuální vydání

Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky

230 Kč