ICS 77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití

ČSN EN ISO 10893-1 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

355 Kč

ČSN EN ISO 10893-10 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 10893-11 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 10893-12 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 10893-2 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

355 Kč

ČSN EN ISO 10893-3 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.20t, A2 12.20t

440 Kč

ČSN EN ISO 10893-4 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 4: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování povrchových necelistvostí kapilární metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 10893-5 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 5: Zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových necelistvostí

190 Kč

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10893-8 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

355 Kč

ČSN EN ISO 10893-9 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

355 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

230 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

350 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - červenec 2004 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10296-2 (420101) - červen 2006

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN EN 10240 (420255) - březen 2001

Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

230 Kč

ČSN EN 10297-1 (420258) - červenec 2004 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.05t

460 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - červen 2006

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

460 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 10216-2 +A1 (420261) - červenec 2020 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.21t

460 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily

550 Kč

ČSN EN 10294-1 (421016) - duben 2006

Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli

350 Kč

ČSN EN 10294-2 (421042) - srpen 2012

Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti

340 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - říjen 2019 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - duben 2015 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

440 Kč

ČSN EN 10210-1 (421051) - říjen 2006 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10219-1 (421052) - listopad 2006 aktuální vydání

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - leden 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

350 Kč

ČSN ISO 5252 (425719) - červen 2014

Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek

190 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - únor 2020 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu

440 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - březen 2021

Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - březen 2020 aktuální vydání

Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu

440 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - březen 2021

Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - červenec 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - září 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - prosinec 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč

ČSN EN 524-1 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

125 Kč

ČSN EN 524-2 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

125 Kč

ČSN EN 524-3 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN EN 524-4 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

125 Kč

ČSN EN 524-5 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN EN 524-6 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

125 Kč