ICS 77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy

ČSN EN 12385-1 +A1 (024302) - červenec 2009 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 12385-10 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

340 Kč

ČSN EN 12385-2 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.11t

570 Kč

ČSN EN 12385-3 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

340 Kč

ČSN EN 12385-4 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

350 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.06t

250 Kč

ČSN EN 12385-6 (024302) - listopad 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

340 Kč

ČSN EN 12385-7 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

230 Kč

ČSN EN 12385-8 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

230 Kč

ČSN EN 12385-9 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

190 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304) - září 2014

Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky

230 Kč

ČSN 02 4460 (024460) - říjen 1998

Šestipramenná ocelová lana - Splétání

340 Kč

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 10218-2 (420418) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

590 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

570 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

570 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

230 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN ISO 16120-3 (421075) - leden 2012

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli

190 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

210 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

250 Kč

ČSN EN 10108 (425411) - květen 2005

Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky

190 Kč

ČSN EN 10017 (425420) - listopad 2005 aktuální vydání

Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky

230 Kč

ČSN EN 10323 (426417) - březen 2005

Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro patky pneumatik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10324 (426418) - březen 2005

Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 10223-1 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny

190 Kč

ČSN EN 10223-2 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty

230 Kč

ČSN EN 10223-3 (426428) - květen 2014 aktuální vydání

Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely

340 Kč

ČSN EN 10223-4 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty

190 Kč

ČSN EN 10223-5 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty

230 Kč

ČSN EN 10223-6 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky

190 Kč

ČSN EN 10223-7 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 7: Ocelové drátěné svařované plotové dílce

230 Kč

ČSN EN 10223-8 (426428) - červen 2014

Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů

340 Kč

ČSN EN 10257-1 (426435) - květen 2012 aktuální vydání

Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 1: Pozemní kabely

190 Kč

ČSN EN 10257-2 (426435) - květen 2012 aktuální vydání

Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 2: Podmořské kabely

190 Kč

ČSN EN 10270-3 (426481) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN EN 10244-1 (426611) - říjen 2009 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

210 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - říjen 2009 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

230 Kč

ČSN EN 10244-3 (426613) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 3: Povlaky z hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-4 (426614) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 4: Povlaky z cínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-5 (426615) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 5: Povlaky z niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-6 (426616) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 6: Povlaky z mědi, bronzu a mosazi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10245-1 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecná pravidla

340 Kč

ČSN EN 10245-2 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 2: Dráty s povlakem PVC

190 Kč

ČSN EN 10245-3 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 3: Dráty s povlakem PE

190 Kč

ČSN EN 10245-4 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem

190 Kč

ČSN EN 10245-5 (426617) - květen 2012

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 5: Drát s polyamidovým povlakem

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

440 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

440 Kč