ICS 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel

ČSN 01 5048 (015048) - leden 1985

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových tyčí metodou rozptylových toků

125 Kč

ČSN 01 5055 (015055) - květen 1974

Nedestruktivní zkoušení. Zkouška tyčí vířivými proudy pro tyče z ocelí tříd 11 až 17 a 19 průměrů od 10 do 100 mm

125 Kč

ČSN 01 5056 (015056) - březen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů

65 Kč

ČSN EN 10308 (015093) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové

190 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN 10067 (420023) - srpen 1998

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 0090-5 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-6 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0135 (420135) - červen 1987

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0138 (420138) - prosinec 1969

Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - listopad 2019 aktuální vydání

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky

550 Kč

ČSN 42 0220 (420220) - červen 1987

Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - březen 2017 aktuální vydání

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - únor 2017 aktuální vydání

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely

440 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

570 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - prosinec 2017 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití

230 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - únor 2018 aktuální vydání

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití

230 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

210 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

250 Kč

ČSN 42 5510-2 (425510) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče kruhové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5512 (425512) - září 1977

Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5520-2 (425520) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče čtvercové válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5522-2 (425522) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče ploché válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5530-2 (425530) - listopad 1985

Hutnictví železa. Tyče šestihranné válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5541 (425541) - říjen 1974

Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5545 (425545) - říjen 1977

Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - září 2019 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 5550 (425550) - červenec 1969

Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 5553 (425553) - leden 1985

Tyče průřezů IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5570 (425570) - červenec 1969

Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5571 (425571) - červenec 1961

Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma

125 Kč

ČSN 42 5572 (425572) - listopad 1985

Tyče průřezu UPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5580 (425580) - červenec 1969

Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - září 2004 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 5641 (425641) - červenec 1982

Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6510 (426510) - květen 1984

Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6511 (426511) - květen 1984

Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 9. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6515 (426515) - únor 1972

Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 17 a 19 loupané, s úchylkami h 11 a h 9. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 10278 (426516) - březen 2003 aktuální vydání

Rozměry, jejich mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých ocelových výrobků

230 Kč

ČSN 42 6518 (426518) - listopad 1973

Tyče kruhové z ocelí tříd 12 až 17 broušené nebo leštěné po broušení, s úchylkami h 11 a h 9. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6519 (426519) - listopad 1973

Tyče kruhové z ocelí třídy 19 broušené nebo leštěné po broušení, s úchylkami h 11 a h 9. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 6520 (426520) - květen 1984

Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6522 (426522) - květen 1984

Tyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6525 (426525) - únor 1972

Tyče čtvercové z oceli 11 600 tažené za studena s úchylkami h 9, na klíny a pera. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6526 (426526) - únor 1972

Tyče ploché z oceli 11 600 tažené za studena s úchylkami h 9 pro šířku a h 11 pro tloušťku, na klíny a pera. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6530 (426530) - květen 1984

Tyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 73 1328 (731328) - září 1971

Stanovení soudržnosti oceli s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.78, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN 73 1333 (731333) - červen 1989

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

262 Kč