ICS 77.140.30 - Oceli pro tlakové účely

ČSN EN 1503-1 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

190 Kč

ČSN EN 1503-2 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

230 Kč

ČSN 42 0109 (420109) - únor 1976

Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0283 (420283) - leden 1979

Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách

190 Kč

ČSN 42 0284 (420284) - duben 1969

Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0285 (420285) - duben 1969

Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky

340 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - duben 2018 aktuální vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

360 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - prosinec 2016 aktuální vydání

Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - prosinec 2018 aktuální vydání

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

340 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

350 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

340 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

230 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

230 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - březen 2017 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

570 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - březen 2017 aktuální vydání

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - únor 2017 aktuální vydání

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely

440 Kč

ČSN EN 10213 +A1 (421262) - červen 2017 aktuální vydání

Ocelové odlitky pro tlakové účely

350 Kč