ICS 77.140.20 - Korozivzdorné oceli

ČSN EN 10228-2 (015040) - duben 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška

190 Kč

ČSN EN 10253-3 (132200) - červenec 2009

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10253-4 (132200) - listopad 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 12.20t, Oprava 1 12.20t

810 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - duben 2015 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

340 Kč

ČSN 42 0251 (420251) - červenec 1989

Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0283 (420283) - leden 1979

Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách

190 Kč

ČSN 42 0284 (420284) - duben 1969

Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0285 (420285) - duben 1969

Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 10250-3 (420288) - březen 2002 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli

190 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - únor 2002 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN EN 10315 (420514) - únor 2007

Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 42 0901 (420901) - listopad 1985

Oceli nízkolegované konstrukční

190 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - říjen 2017 aktuální vydání

Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech

340 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

590 Kč

ČSN EN 10088-4 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

550 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

570 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - září 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - říjen 2020 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - duben 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové

350 Kč

ČSN EN 10267 (420945) - březen 2000

Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření

230 Kč

ČSN EN 10095 (420946) - září 2000

Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

350 Kč

ČSN EN 10269 (420947) - květen 2014 aktuální vydání

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

550 Kč

ČSN 42 0956 (420956) - srpen 1989

Ocel pro vyšší teploty na odlitky. Značky

190 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - listopad 2019 aktuální vydání

Odlitky z korozivzdorných ocelí

230 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - srpen 2012 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN 42 2707 (422707) - květen 1990

Ocel na odlitky 42 2707 manganová

125 Kč

ČSN 42 2709 (422709) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2709 manganová

65 Kč

ČSN 42 2711 (422711) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2711 manganová

65 Kč

ČSN 42 2712 (422712) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2712 manganová

65 Kč

ČSN 42 2713 (422713) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2713 manganová

65 Kč

ČSN 42 2714 (422714) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2714 manganová

65 Kč

ČSN 42 2715 (422715) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2715 Mn-Ti

65 Kč

ČSN 42 2719 (422719) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2719 křemíková

65 Kč

ČSN 42 2723 (422723) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2723 Mn-V

65 Kč

ČSN 42 2724 (422724) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2724 Mn-Cr-V

65 Kč

ČSN 42 2726 (422726) - leden 1978

Ocel na odlitky 42 2726 Mn-Cr-Si

65 Kč

ČSN 42 2731 (422731) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2731 Cr-V

65 Kč

ČSN 42 2733 (422733) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2733 Mn-Cr-V

65 Kč

ČSN 42 2735 (422735) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2735 Mn-Cr

65 Kč

ČSN 42 2736 (422736) - červen 1980

Odlitky na ocel 42 2736 Mn-Cr

65 Kč

ČSN 42 2739 (422739) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2739 chromová

65 Kč

ČSN 42 2740 (422740) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2740 Cr-V-W-Mo

65 Kč

ČSN 42 2743 (422743) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2743 Cr-Mo-V

65 Kč

ČSN 42 2744 (422744) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2744 Cr-Mo-V

65 Kč

ČSN 42 2745 (422745) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2745 Cr-Mo-V

65 Kč

ČSN 42 2750 (422750) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2750 Ni-Cr

65 Kč

ČSN 42 2753 (422753) - červen 1980

Ocel na odlitky 42 2753 Cr-Ni-Mo-V

65 Kč

ČSN 42 2771 (422771) - srpen 1977

Ocel na odlitky 42 2771 Cr-Mo

65 Kč

ČSN 42 2904 (422904) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2904 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2905 (422905) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2905 chromová

65 Kč

ČSN 42 2906 (422906) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2906 chromová

65 Kč

ČSN 42 2911 (422911) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2911 chromová

65 Kč

ČSN 42 2912 (422912) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2912 chromová

65 Kč

ČSN 42 2913 (422913) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2913 chromová

65 Kč

ČSN 42 2914 (422914) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2914 chromová

65 Kč

ČSN 42 2916 (422916) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2916 Cr-Ni-Mo-V

65 Kč

ČSN 42 2917 (422917) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2917 Cr-Ni-W-V

65 Kč

ČSN 42 2920 (422920) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2920 manganová

65 Kč

ČSN 42 2921 (422921) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2921 Mn-Cr

65 Kč

ČSN 42 2930 (422930) - únor 1991

Ocel na odlitky 42 2930 CrNi

65 Kč

ČSN 42 2931 (422931) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2931 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2932 (422932) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2932 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2933 (422933) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2933 Cr-Ni-Ti

65 Kč

ČSN 42 2934 (422934) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2934 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2936 (422936) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2936 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2938 (422938) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2938 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2939 (422939) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2939 Cr-Ni-W-Mo

65 Kč

ČSN 42 2940 (422940) - únor 1991

Ocel na odlitky 42 2940 CrNiMo

65 Kč

ČSN 42 2941 (422941) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2941 Cr-Ni-Mo-Ti

65 Kč

ČSN 42 2942 (422942) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2942 Cr-Ni-Mo

65 Kč

ČSN 42 2943 (422943) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2943 Cr-Ni-Mo

65 Kč

ČSN 42 2944 (422944) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2944 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2950 (422950) - září 1972

Ocel na odlitky 42 2950 Cr-Ni-Al-Ti

65 Kč

ČSN 42 2951 (422951) - září 1972

Ocel na odlitky 42 2951 Cr-Ni-Al-Ti

65 Kč

ČSN 42 2952 (422952) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2952 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2953 (422953) - prosinec 1973

Ocel na odlitky 42 2953 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2955 (422955) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2955 Cr-Ni

65 Kč

ČSN 42 2956 (422956) - březen 1971

Ocel na odlitky 42 2956 Cr-Ni-Mo-Cu

65 Kč

ČSN 42 2958 (422958) - březen 1970

Ocel na odlitky 42 2958 Cr-Ni-Mo-Cu

65 Kč

ČSN 42 2992 (422992) - říjen 1974

Ocel na odlitky 42 2992 Cr-W-V-Mo

65 Kč