ICS 77.140.15 - Oceli pro výztuž betonu

ČSN EN ISO 12696 (038340) - únor 2018 aktuální vydání

Katodická ochrana oceli v betonu

550 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - prosinec 2007

Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník

350 Kč

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - srpen 2020 nové vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání

440 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - prosinec 2005

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

570 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - červenec 2019

Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč