ICS 77.120.70 - Kadmium, kobalt a jejich slitiny

ČSN 42 0566-1 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu manganu

125 Kč

ČSN 42 0566-10 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0566-11 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu mědi

65 Kč

ČSN 42 0566-12 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu niklu

65 Kč

ČSN 42 0566-13 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu arsenu

65 Kč

ČSN 42 0566-2 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku

65 Kč

ČSN 42 0566-3 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu křemíku

125 Kč

ČSN 42 0566-4 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu železa

190 Kč

ČSN 42 0566-5 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu fosforu

125 Kč

ČSN 42 0566-6 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu síry

125 Kč

ČSN 42 0566-7 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 42 0566-8 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hliníku

65 Kč

ČSN 42 0566-9 (420566) - březen 1987

Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu vápníku

65 Kč

ČSN 42 0616-1 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 42 0616-10 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0616-11 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 42 0616-12 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 42 0616-2 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0616-3 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení kadmia

125 Kč

ČSN 42 0616-4 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0616-5 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 42 0616-6 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0616-7 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 42 0616-8 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 42 0616-9 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0633-2 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

350 Kč

ČSN 42 0633-3 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-4 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

157 Kč

ČSN 42 0633-5 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0633-7 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-9 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-10 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-11 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení železa metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-12 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-13 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení arsenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-14 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení cínu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-3 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-4 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-5 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu arzénu metodou fotometrickou a metodami titračními

190 Kč

ČSN 42 0636-6 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0636-7 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0636-8 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0636-9 (420636) - srpen 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0645-1 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu olova polarograficky a metodou atomové absorpce

350 Kč

ČSN 42 0645-10 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu stříbra kupelačně, metodou extrakčně titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-2 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu arsenu metodou atomové absorpce, metodou fotometrickou a metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-3 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-4 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou, metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-5 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu síry metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0645-6 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-7 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-8 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu zinku metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0645-9 (420645) - březen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Antimon. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-1 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-10 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení niklu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0646-2 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-3 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení manganu metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0646-4 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení mědi metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-5 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení křemíku metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0646-6 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0646-7 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-8 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0646-9 (420646) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor molybdenu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-1 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení molybdenu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-10 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-11 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení manganu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0647-12 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení arsenu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-13 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou

65 Kč

ČSN 42 0647-14 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0647-15 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidačního čísla

65 Kč

ČSN 42 0647-2 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení železa metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-3 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hliníku metodou fotometrickou a metodami atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0647-4 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení niklu metodami atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-5 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení oxidu křemičitého metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0647-6 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-7 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení sodíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-8 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0647-9 (420647) - duben 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0650-1 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení zlata v čistém zlatě a slitinách zlata

125 Kč

ČSN 42 0650-2 (420650) - říjen 1990

Chemický rozbor ušlechtilých kovů a slitin. Stanovení niklu ve slitině AuNi

125 Kč

ČSN 42 0655-1 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení stříbra

190 Kč

ČSN 42 0655-10 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení sodíku

65 Kč

ČSN 42 0655-2 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení palladia

125 Kč

ČSN 42 0655-3 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0655-4 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0655-5 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0655-6 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0655-7 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 42 0655-8 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0655-9 (420655) - květen 1990

Chemický rozbor stříbra a slitin stříbra. Stanovení kadmia

65 Kč

ČSN 42 0660-1 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení platiny

125 Kč

ČSN 42 0660-2 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení iridia

125 Kč

ČSN 42 0660-3 (420660) - listopad 1990

Chemický rozbor slitin Pt-Ir a Pt-Rh. Stanovení rhodia

125 Kč

ČSN 42 0669-1 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-2 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-3 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-4 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-5 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0669-6 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0669-7 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu síry metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 1110 (421110) - duben 1988

Ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek na chemický rozbor

340 Kč

ČSN 42 1112 (421112) - prosinec 1986

Mangan kovový a nitridovaný. Metody odběru a příprava vzorků pro chemický a fyzikálně-chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 1333 (421333) - srpen 1986

Anody z kadmia. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1375 (421375) - duben 1983

Elektrolytický kobalt. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 42 1390 (421390) - červen 1992

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1391 (421391) - červenec 1992

Dráty ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1392 (421392) - srpen 1976

Dráty ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1393 (421393) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 1394 (421394) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 1396 (421396) - srpen 1976

Plechy a pruhy ze zlatých klenotnických slitin. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 1397 (421397) - červenec 1992

Plechy a pruhy z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1398 (421398) - červenec 1992

Dráty z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 2232 (422232) - duben 1983

Silikomangán

125 Kč

ČSN 42 2248 (422248) - červen 1990

Silikochrom

65 Kč

ČSN 42 3801 (423801) - listopad 1976

Zlato 99,9 Au ryzí

32 Kč

ČSN 42 3803 (423803) - listopad 1976

Slitina zlato-nikl AuNi5

32 Kč

ČSN 42 3830 (423830) - březen 1990

Stříbro 42 3830 Ag 99,9

65 Kč

ČSN 42 3832 (423832) - listopad 1976

Slitina stříbro-měď Ag95Cu

65 Kč

ČSN 42 3834 (423834) - listopad 1976

Slitina stříbro-měď Ag90Cu

65 Kč

ČSN 42 3836 (423836) - listopad 1976

Slitina stříbro-měď Ag80Cu

65 Kč

ČSN 42 3838 (423838) - březen 1990

Slitina stříbra 42 3838 AgPd30

65 Kč

ČSN 42 3840 (423840) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag5 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3841 (423841) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag14 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

125 Kč

ČSN 42 3842 (423842) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag20 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3843 (423843) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag23 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3844 (423844) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag26,8 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3845 (423845) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag28 Cu (ryzost: 585/100 Au)

32 Kč

ČSN 42 3846 (423846) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag32 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3847 (423847) - srpen 1976

Slitina zlato-zinek-nikl-mangan-měď Au58,5 Zn4,9 Ni13,4 Mn0,2 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3848 (423848) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-paladium Au58,5 Ag26,5 Pd15 (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3849 (423849) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-kadmium-zinek-měď Au58,5 Ag7 Cd11,2 Zn0,4 Cu (ryzost: 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3850 (423850) - srpen 1976

Slitina zlato-stříbro-kadmium-zinek-měď Au58,5 Ag12 Cd11,2 Zn0,4 Cu (ryzost 585/1000 Au)

32 Kč

ČSN 42 3852 (423852) - listopad 1976

Kadmium. Značky a technické požadavky

125 Kč

ČSN 42 3853 (423853) - srpen 1977

Kadmium pro anody Cd 99,5%

65 Kč

ČSN 42 3860 (423860) - listopad 1976

Platina 99,9 Pt čistá

32 Kč

ČSN 42 3861 (423861) - listopad 1976

Slitina platina-rhodium PtRh5

32 Kč

ČSN 42 3862 (423862) - listopad 1976

Slitina platina-rhodium PtRh10

32 Kč

ČSN 42 3864 (423864) - listopad 1976

Slitina platina-rhodium PtRh20

32 Kč

ČSN 42 3865 (423865) - listopad 1976

Slitina platina-rhodium PtRh25

32 Kč

ČSN 42 3866 (423866) - listopad 1976

Slitina platina-rhodium PtRh7

32 Kč

ČSN 42 3868 (423868) - listopad 1976

Slitina platina-iridium PtIr10

32 Kč

ČSN 42 3871 (423871) - listopad 1976

Slitina platina-iridium PtIr25

32 Kč

ČSN 42 3898 (423898) - květen 1976

Rtuť technická

125 Kč

ČSN 42 8319 (428319) - srpen 1977

Anody z kadmia. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8380 (428380) - březen 1993

Plechy, pásy a pruhy ze zlata a slitin zlata. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8383 (428383) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Plechy ze stříbra a slitin stříbra. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8387 (428387) - listopad 1961

Plechy z platiny a slitin platiny (plechy v tabulích a pruhy). Rozměrová norma

65 Kč

ČSN 42 8480 (428480) - březen 1993

Dráty ze zlata a slitin zlata. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8483 (428483) - srpen 1971

Ušlechtilé kovy. Dráty ze stříbra a slitin stříbra. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8487 (428487) - listopad 1961

Dráty z platiny a slitin platiny. Rozměrová norma

32 Kč