ICS 77.100 - Slitiny železa

ČSN 42 0006 (420006) - červenec 1970

Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky

190 Kč

ČSN 42 0505 (420505) - květen 1991

Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0541 (420541) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry

230 Kč

ČSN 42 0542 (420542) - srpen 1987

Liatina, surové železo, oceľ, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka

230 Kč

ČSN 42 0546 (420546) - duben 1986

Ferovolfrám. Silikokalcium a ferobór. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický a fyzikálno-chemický rozbor

230 Kč

ČSN 42 0547 (420547) - květen 1981

Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

230 Kč

ČSN 42 0548 (420548) - říjen 1984

Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

190 Kč

ČSN 42 0550-10 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie hliníka

190 Kč

ČSN 42 0550-2 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0550-5 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0550-6 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0550-9 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie dusíka

125 Kč

ČSN 42 0551-1 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 0551-2 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie kremíka

190 Kč

ČSN 42 0551-3 (420551) - prosinec 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 0552-1 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie kremíka

230 Kč

ČSN 42 0552-2 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie mangánu

190 Kč

ČSN 42 0552-3 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0552-4 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0552-6 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie hliníka

230 Kč

ČSN 42 0552-7 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie vápnika

190 Kč

ČSN 42 0552-8 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie titánu

190 Kč

ČSN 42 0553-1 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení vanadu

350 Kč

ČSN 42 0553-2 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0553-3 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení křemíku

125 Kč

ČSN 42 0553-4 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení manganu

190 Kč

ČSN 42 0553-5 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi

190 Kč

ČSN 42 0553-6 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení arsenu

190 Kč

ČSN 42 0553-7 (420553) - květen 1990

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 42 0554-1 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie volfrámu

230 Kč

ČSN 42 0554-2 (420554) - červenec 1989

Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie molybdénu vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0554-4 (420554) - červenec 1989

Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie kremíka vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0554-5 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie fosforu

190 Kč

ČSN 42 0554-7 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0554-8 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0554-9 (420554) - leden 1983

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie cínu

190 Kč

ČSN 42 0555-21 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie volfrámu

190 Kč

ČSN 42 0555-24 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0555-25 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0555-26 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 0555-27 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie arzénu

125 Kč

ČSN 42 0555-28 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0555-29 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0555-30 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0555-31 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie cínu

125 Kč

ČSN 42 0555-32 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie molybdénu

125 Kč

ČSN 42 0555-33 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie olova

125 Kč

ČSN 42 0555-34 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0556-1 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie titánu

230 Kč

ČSN 42 0556-10 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie zirkónu

190 Kč

ČSN 42 0556-11 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie cínu

190 Kč

ČSN 42 0556-12 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie chrómu

230 Kč

ČSN 42 0556-13 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie mangánu

230 Kč

ČSN 42 0556-4 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0556-5 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0556-6 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0556-7 (420556) - únor 1991

Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0556-8 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie vanádu

350 Kč

ČSN 42 0556-9 (420556) - květen 1986

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie molybdénu

190 Kč

ČSN 42 0557-1 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou

190 Kč

ČSN 42 0557-2 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie kremíka vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0557-3 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie fosforu fotometrickými metódami

125 Kč

ČSN 42 0558-1 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie vápnika

125 Kč

ČSN 42 0558-2 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0558-3 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie železa

125 Kč

ČSN 42 0558-4 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 0558-6 (420558) - červen 1981

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0559-1 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie chrómu

125 Kč

ČSN 42 0559-2 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie kremíka

65 Kč

ČSN 42 0559-3 (420559) - srpen 1988

Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN EN ISO 6501 (420560) - prosinec 2020

Feronikl - Specifikace a dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - září 2017 aktuální vydání

Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu

350 Kč

ČSN EN 28050 (420562) - květen 1996

Feroniklové ingoty nebo kusy. Vzorkování pro analýzu (ISO 8050:1988)

340 Kč

ČSN EN 24159 (420567) - březen 1997

Feromangan a ferosilikomangan - Stanovení obsahu manganu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 27520 (420568) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu kobaltu atomovou absorbční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 28343 (420569) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu křemíku gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 26352 (420570) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu niklu dimethylglyoximovou gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 27527 (420640) - duben 1994

Nikl, feronikl a slitiny niklu. Stanovení síry. Jodometrická titrační metoda po spálení v indukční peci

190 Kč

ČSN EN ISO 7526 (420640) - září 2020

Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 1110 (421110) - duben 1988

Ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek na chemický rozbor

340 Kč

ČSN 42 2206 (422206) - srpen 1982

Ferosilícium

190 Kč

ČSN 42 2226 (422226) - únor 1991

Feromangán

125 Kč

ČSN 42 2245 (422245) - červen 1987

Ferochróm

190 Kč

ČSN 42 2250 (422250) - březen 1989

Feromolybdén

125 Kč

ČSN 42 2260 (422260) - srpen 1982

Ferovolfrám

125 Kč

ČSN 42 2264 (422264) - únor 1991

Ferotitán

125 Kč

ČSN 42 2483 (422483) - leden 1994

Korozivzdorná litina 42 2483 křemíková

65 Kč

ČSN 42 2484 (422484) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2484 hliníková

65 Kč

ČSN 42 2491 (422491) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2491 chromová

65 Kč