ICS 77.040.99 - Ostatní metody zkoušení kovů

ČSN EN ISO 642 (420447) - červen 2001

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

340 Kč

ČSN EN ISO 2639 (420448) - červen 2003

Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace

190 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - srpen 2018 aktuální vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - červen 2020 nové vydání

Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn

340 Kč

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - březen 2015 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

440 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 aktuální vydání

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

570 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - prosinec 2013

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

125 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4499-1 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

295 Kč

ČSN ISO 4499-2 (420871) - únor 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

295 Kč