1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 77.040.99 - Ostatní metody zkoušení kovů

ČSN EN ISO 642 (420447) - červen 2001

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

340 Kč

ČSN EN ISO 2639 (420448) - červen 2003

Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace

190 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - srpen 2018 aktuální vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - duben 2021 nové vydání

Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn

340 Kč

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - březen 2015 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

440 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - leden 2018 aktuální vydání

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

570 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - prosinec 2013

Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace)

125 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - červen 2021 nové vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - únor 2021

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - červen 2021 nové vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč