ICS 75.160.40 - Biopaliva

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - březen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14214 +A2 (656507) - září 2019

Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16900 (656585) - říjen 2017

Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích

550 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - září 2020

Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Vzorkování

550 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - říjen 2020

Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace

340 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - listopad 2017

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 18847 (838218) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19743 (838231) - leden 2018

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) - červen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

440 Kč

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260) - květen 2020 aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

350 Kč