ICS 75.020 - Těžba a zpracování ropy a zemního plynu

ČSN EN ISO 10628-1 (013010) - září 2015

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat

230 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - leden 2019 aktuální vydání

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky

550 Kč

ČSN EN ISO 20074 (450026) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - duben 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - březen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29001 (452001) - červenec 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19008 (453000) - září 2018

Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17782 (453001) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 35101 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Pracovní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 35103 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Monitorování životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 35106 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 35105 (453101) - duben 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Požadavky na materiál pro arktické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 1998-2 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN ISO 1998-3 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 3: Průzkum a těžba

125 Kč

ČSN ISO 1998-4 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 4: Rafinace

230 Kč

ČSN ISO 15926-1 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč

ČSN ISO 15926-2 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč