ICS 73.080 - Nekovové nerosty

ČSN 42 0605-1 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 0605-2 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení hliníku

125 Kč

ČSN 42 0605-3 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení vápníku

65 Kč

ČSN 42 0605-4 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení sodíku

65 Kč

ČSN 42 0605-5 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení draslíku

65 Kč

ČSN 42 0605-6 (420605) - leden 1991

Chemický rozbor křemíku. Stanovení titanu

125 Kč

ČSN 44 1601 (441601) - duben 1988

Sirníkové flotační koncentráty. Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti

230 Kč

ČSN 72 1210 (721210) - říjen 1983

Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

157 Kč

ČSN 72 1213 (721213) - srpen 1986

Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.89t, Z2 11.92t

129 Kč

ČSN 72 1216 (721216) - leden 1975

Vápenec, dolomit. Chemický rozbor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

262 Kč

ČSN 72 1217 (721217) - listopad 1992

Vápenec, dolomit. Jakost

125 Kč

ČSN 72 1218 (721218) - leden 1983

Vápenec. Kusovitost. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

64 Kč

ČSN 72 1220 (721220) - leden 1983

Mleté vápence a dolomity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

97 Kč

ČSN 72 1230 (721230) - srpen 1989

Křemence a silicity

125 Kč

ČSN 72 1370 (721370) - květen 1988

Živce a živcové suroviny

125 Kč

ČSN 72 1610 (721610) - květen 1991

Grafit. Chemický rozbor

550 Kč

ČSN 72 1761 (721761) - květen 1991

Mastenec. Spoločné ustanovenia

125 Kč

ČSN 72 1762 (721762) - květen 1991

Mastek. Chemické a fyzikální rozbory

350 Kč

ČSN 72 1921 (721921) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení fluoridu vápenatého. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN 72 1922 (721922) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení nefluoridových sloučenin vápníku. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 10058-1 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč

ČSN EN ISO 10058-2 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 10058-3 (726077) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč