ICS 71.100.80 - Chemické prostředky na čištění vody

ČSN EN 15031 (755631) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16401 (755632) - duben 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16399 (755633) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16400 (755634) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16380 (755635) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16381 (755636) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15032 +A1 (755640) - říjen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová

190 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - duben 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16038 (755651) - prosinec 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16037 (755660) - leden 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný

340 Kč

ČSN EN 12901 (755701) - únor 2010 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice

230 Kč

ČSN EN 12902 (755702) - červenec 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12904 (755704) - říjen 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk

190 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan

230 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza

230 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál

230 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit

230 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek

230 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - listopad 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek

230 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt

230 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina

230 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit

230 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 14456 (755717) - prosinec 2004

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí

230 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý

190 Kč

ČSN EN 14369 (755719) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16070 (755720) - říjen 2014

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit

230 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit

190 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - únor 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

230 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý

190 Kč

ČSN EN 15795 (755800) - březen 2011

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany

230 Kč

ČSN EN 878 (755801) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

230 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - srpen 2018

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý

340 Kč

ČSN EN 882 (755803) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - srpen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 888 (755806) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý

350 Kč

ČSN EN 889 (755807) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý

340 Kč

ČSN EN 890 (755808) - leden 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého

440 Kč

ČSN EN 891 (755809) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

350 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný

230 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

230 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy

230 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1302 (755816) - březen 2000

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Oprava 2 9.10t

480 Kč

ČSN EN 885 (755817) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 886 (755818) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 887 (755819) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 935 (755820) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)

230 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

350 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

230 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon

230 Kč

ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

340 Kč

ČSN EN 900 (755834) - únor 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

340 Kč

ČSN EN 901 (755835) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný

350 Kč

ČSN EN 902 (755836) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný

340 Kč

ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

340 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová

340 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

340 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

340 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - únor 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

340 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití

340 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - březen 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno

230 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý

230 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

230 Kč

ČSN EN 899 (755853) - srpen 2009 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

230 Kč

ČSN EN 974 (755854) - říjen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná

340 Kč

ČSN EN 936 (755855) - červen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

230 Kč

ČSN EN 1198 (755856) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný

230 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný

230 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný

230 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný

230 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný

230 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný

230 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný

230 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný

230 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný

230 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 898 (755870) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

340 Kč

ČSN EN 896 (755872) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný

340 Kč

ČSN EN 897 (755873) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku

230 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

230 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

230 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

230 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný

230 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol

230 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

230 Kč

ČSN EN 973 (755886) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

440 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany

230 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - březen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1017 +A1 (755890) - leden 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

230 Kč

ČSN EN 1018 +A1 (755891) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15030 +A1 (755892) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - červen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno

230 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný

230 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - prosinec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

340 Kč

ČSN EN 16003 (755898) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý

230 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý

190 Kč

ČSN EN 17215 (755900) - říjen 2019

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

350 Kč

ČSN EN 15797 (765651) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15796 (765654) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15798 (765655) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15799 (765656) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč