ICS 71.040.10 - Chemické laboratoře. Vybavení laboratoří

ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 aktuální vydání

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

340 Kč

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502) - srpen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

1 295 Kč

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502) - březen 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

350 Kč

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - srpen 2011

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.16t

360 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - leden 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502) - květen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

350 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

250 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

230 Kč

ČSN EN 61285 ed. 3 (356541) - listopad 2015

Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13792 (704003) - duben 2003

Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14175-6 (704270) - prosinec 2006

Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-7 (704270) - listopad 2012

Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - říjen 2020

Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10991 (704600) - duben 2010

Mikroprocesní inženýrství - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 15154-1 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15154-2 (831901) - duben 2007

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15154-3 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-4 (831901) - září 2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-5 (831901) - duben 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15154-6 (831901) - březen 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-1 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 1: Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14175-2 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - listopad 2019 aktuální vydání

Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14175-4 (847500) - duben 2005

Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500) - duben 2007

Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14470-1 (847520) - prosinec 2004

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14470-2 (847520) - duben 2007

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13150 (910924) - říjen 2020 nové vydání

Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14056 (910930) - říjen 2003

Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč