ICS 67.250 - Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

ČSN EN 601 (421432) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami

125 Kč

ČSN EN 602 (424492) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami

125 Kč

ČSN EN 14392 (424493) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Požadavky na anodicky oxidované výrobky určené pro styk s potravinami

190 Kč

ČSN EN 10334 (426003) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez povlaku (černý plech)

190 Kč

ČSN EN 10333 (426004) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel potažená cínem (pocínovaný plech)

230 Kč

ČSN EN 10335 (426005) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel

125 Kč

ČSN EN 16453 (500415) - srpen 2014

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15845 (500422) - září 2010

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15519 (500441) - duben 2008

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach

190 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

230 Kč

ČSN EN 13676 (500484) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 646 (500487) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 648 (500488) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 920 (500489) - červenec 2001 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - květen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1541 (500491) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14338 (500493) - červen 2004

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12497 (500494) - březen 2006

Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 631-2 (511020) - březen 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

190 Kč

ČSN EN 12571 (511021) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Přepravní jednotky pro cateringové kontejnery s potravinami - Tepelné a hygienické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 12980 (511022) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Nekovové předměty pro catering a průmyslové použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti nárazu

190 Kč

ČSN EN 1186-1 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.05t

460 Kč

ČSN EN 1186-10 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

230 Kč

ČSN EN 1186-11 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku ¹⁴C

550 Kč

ČSN EN 1186-12 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-13 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-14 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

340 Kč

ČSN EN 1186-15 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

230 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

350 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

230 Kč

ČSN EN 1186-4 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

350 Kč

ČSN EN 1186-5 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

230 Kč

ČSN EN 1186-6 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

350 Kč

ČSN EN 1186-7 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

230 Kč

ČSN EN 1186-8 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu

350 Kč

ČSN EN 1186-9 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu

230 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin

570 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech

230 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech

230 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-10 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-11 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-12 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-13 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-15 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-16 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-17 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-18 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-19 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-20 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-22 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-23 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-24 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-25 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-26 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-27 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-28 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-9 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14235 (647120) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14234 (647121) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

340 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - červenec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace

230 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - prosinec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů

230 Kč

ČSN EN 15136 (647136) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin

350 Kč

ČSN EN 15137 (647137) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů

340 Kč

ČSN EN 1900 (700005) - červen 1999

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 1183 (700543) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1217 (725565) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1184 (725567) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Průsvitnost keramických předmětů - Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - květen 2015 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

230 Kč

ČSN EN 15664-1 +A1 (755470) - červen 2014 aktuální vydání

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz

350 Kč

ČSN EN 15664-2 (755470) - září 2010

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody

125 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - leden 2013

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN 16057 (755472) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení

230 Kč

ČSN EN 16058 (755473) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - říjen 2016 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti

340 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

350 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - říjen 2005

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

340 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - únor 2020 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

230 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - září 2006

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

230 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - říjen 2006

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

ČSN EN 15768 (757336) - leden 2016 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

350 Kč

ČSN EN ISO 21469 (833271) - říjen 2006

Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky

190 Kč

ČSN EN 12875-1 (944305) - prosinec 2005

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-2 (944305) - červenec 2002

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 2: Kontrola nekovových předmětů

190 Kč

ČSN EN 12875-4 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering

190 Kč

ČSN EN 12546-1 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 1: Specifikace pro vakuové nádobí, tepelně izolační lahve a konvice

190 Kč

ČSN EN 12546-2 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 2: Specifikace pro tepelně izolační tašky a boxy

190 Kč

ČSN EN 12546-3 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 3: Specifikace pro tepelné náplně

125 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - prosinec 2008 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu

190 Kč

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

360 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - srpen 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-6 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-7 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-8 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - září 2018

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - duben 2019

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč