1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 67.140.20 - Káva a náhražky kávy

ČSN EN 14132 (560063) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 58 0113 (580113) - březen 1970

Metody zkoušení kávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.84t, Z2 11.91, Z3 1.98t

404 Kč

ČSN EN ISO 18862 (580114) - duben 2020

Káva a výrobky z kávy - Stanovení akrylamidu - Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16620 (580115) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 58 0116 (580116) - březen 1991

Káva zelená. Pravidla přejímky a metody odběru vzorků

125 Kč

ČSN ISO 8455 +Amd. 1 (580116) - únor 2016

Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 58 1302 (581302) - říjen 1964

Metody zkoušení kávovin

190 Kč

ČSN ISO 11294 (581331) - únor 1998

Pražená mletá káva - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C (Běžná metoda)

125 Kč