ICS 67.100.01 - Mléko a mléčné výrobky obecně

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - květen 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter

340 Kč

ČSN ISO 8870 (560641) - leden 2007

Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky

190 Kč

ČSN ISO 17792 (560643) - září 2007

Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

230 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

230 Kč

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - prosinec 2009

Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas

230 Kč

ČSN ISO 29981 (560649) - listopad 2010

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 13300-2 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů

230 Kč

ČSN 56 9601 (569601) - srpen 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky

340 Kč

ČSN EN ISO 707 (570003) - listopad 2009 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků

440 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - květen 2006

Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody

230 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč

ČSN ISO 18252 (570113) - únor 2007

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN ISO 10932 (570515) - únor 2012

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků

350 Kč

ČSN ISO 488 (570517) - říjen 2010

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera

230 Kč

ČSN ISO 8070 (570519) - leden 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - březen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 9874 (570523) - září 2008

Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 22662 (570524) - září 2008

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 14891 (570527) - listopad 2002

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - říjen 2010 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - prosinec 2004 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - leden 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - prosinec 2005 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí

230 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.08t

255 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - leden 2005

Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 27205 (571424) - listopad 2010

Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika

230 Kč