Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 67.050 - Obecné metody zkoušení a analýzy potravinářských produktů

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
503322

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
507341

ČSN EN 17203 (560004) - červen 2019

Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
56427

ČSN CR 13505 (560005) - listopad 1999

Analýza potravin - Biotoxiny - Kriteria analytických metod stanovení mykotoxinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
76435

ČSN EN 14185-2 (560007) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64879

ČSN EN 13708 (560008) - červen 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

190 Kč vč. DPH
64412

ČSN EN 13784 (560010) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83158

ČSN EN 15637 (560011) - duben 2009

Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
60309

ČSN EN 1787 (560014) - březen 2001 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu - Metoda ESR spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
65121

ČSN EN 1788 (560015) - srpen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály

340 Kč vč. DPH
54910

ČSN EN 12396-1 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
54911

ČSN EN 12396-2 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63324

ČSN EN 12396-3 (560017) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

230 Kč vč. DPH
94875

ČSN EN 12393-1 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94876

ČSN EN 12393-2 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
94874

ČSN EN 12393-3 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63322

ČSN EN 13191-1 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

230 Kč vč. DPH
63323

ČSN EN 13191-2 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů

230 Kč vč. DPH
86704

ČSN ISO 1871 (560020) - září 2010 aktuální vydání

Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

190 Kč vč. DPH
71012

ČSN EN 1784 (560026) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie

340 Kč vč. DPH
71011

ČSN EN 1785 (560027) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

230 Kč vč. DPH
58527

ČSN EN 12856 (560044) - květen 2000

Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč vč. DPH
58526

ČSN EN 12857 (560045) - květen 2000

Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč vč. DPH
96678

ČSN EN 14122 (560046) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč vč. DPH
92039

ČSN EN 12821 (560047) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)

340 Kč vč. DPH
96429

ČSN EN 12823-1 (560048) - prosinec 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu

230 Kč vč. DPH
65595

ČSN EN 12823-2 (560048) - říjen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení β-karotenu

230 Kč vč. DPH
69359

ČSN EN 14148 (560053) - leden 2004

Potraviny - Stanovení vitamínu K₁ metodou HPLC

230 Kč vč. DPH
96681

ČSN EN 12822 (560055) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu

230 Kč vč. DPH
95888

ČSN EN 14164 (560056) - listopad 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92091

ČSN EN 14573 (560059) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

230 Kč vč. DPH
500421

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93054

ČSN EN 13804 (560066) - srpen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97175

ČSN EN 13805 (560067) - duben 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad

230 Kč vč. DPH
66364

ČSN EN 13806 (560068) - únor 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu

190 Kč vč. DPH
92089

ČSN EN 14123 (560069) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce

340 Kč vč. DPH
96679

ČSN EN 14152 (560071) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč vč. DPH
68598

ČSN EN 14082 (560073) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi, železa a chrómu atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po zpopelnění

230 Kč vč. DPH
68596

ČSN EN 14083 (560074) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč vč. DPH
68597

ČSN EN 14084 (560075) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč vč. DPH
503380

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503126

ČSN EN 16943 (560082) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503800

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - březen 2018

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503801

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - březen 2018

Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503377

ČSN EN 16858 (560131) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
73101

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - květen 2005

Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč vč. DPH
507879

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507880

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
75149

ČSN 56 0160-17 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

230 Kč vč. DPH
75148

ČSN 56 0160-18 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

125 Kč vč. DPH
68614

ČSN 56 0253 (560253) - říjen 2003 aktuální vydání

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu

230 Kč vč. DPH
98378

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
75135

ČSN 56 0604 (560604) - únor 2006

Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě

125 Kč vč. DPH
97496

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - srpen 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
98379

ČSN EN 16619 (560606) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
75136

ČSN 56 0607 (560607) - únor 2006

Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH

125 Kč vč. DPH
75154

ČSN 56 0608 (560608) - březen 2006

Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě

125 Kč vč. DPH
75155

ČSN 56 0609 (560609) - březen 2006

Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)

125 Kč vč. DPH
75156

ČSN 56 0610 (560610) - únor 2006

Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)

65 Kč vč. DPH
75140

ČSN 56 0611 (560611) - březen 2006

Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)

125 Kč vč. DPH
75139

ČSN 56 0612 (560612) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219)

125 Kč vč. DPH
75138

ČSN 56 0613 (560613) - březen 2006

Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262)

125 Kč vč. DPH
75137

ČSN 56 0614 (560614) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)

125 Kč vč. DPH
75147

ČSN 56 0615 (560615) - březen 2006

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322)

125 Kč vč. DPH
75146

ČSN 56 0616 (560616) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)

65 Kč vč. DPH
75145

ČSN 56 0617 (560617) - březen 2006

Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338)

125 Kč vč. DPH
75144

ČSN 56 0618 (560618) - březen 2006

Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii))

65 Kč vč. DPH
76151

ČSN EN 14663 (560629) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₆ (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC

340 Kč vč. DPH
74389

ČSN EN 14546 (560631) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění

190 Kč vč. DPH
74430

ČSN EN 14627 (560632) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč vč. DPH
78766

ČSN EN 15111 (560633) - říjen 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76265

ČSN EN 15086 (560637) - srpen 2006

Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách

230 Kč vč. DPH
76434

ČSN EN 15054 (560638) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
76433

ČSN EN 15055 (560639) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81136

ČSN EN 15505 (560661) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81137

ČSN EN 15517 (560662) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85654

ČSN EN 15763 (560663) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85655

ČSN EN 15764 (560664) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85656

ČSN EN 15765 (560665) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
87419

ČSN EN 15633-1 (560670) - leden 2011 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady

190 Kč vč. DPH
93623

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - říjen 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91745

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - únor 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
87546

ČSN EN 15634-1 (560671) - únor 2011 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady

230 Kč vč. DPH
90522

ČSN P CEN/TS 15634-2 (560671) - červenec 2012

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
84120

ČSN EN 15607 (560672) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
84118

ČSN EN 15652 (560674) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
86703

ČSN EN 15842 (560675) - září 2010

Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Všeobecné zásady a validace metod

230 Kč vč. DPH
505538

ČSN EN 15662 (560680) - listopad 2018 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
84814

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - březen 2010

Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
84467

ČSN EN 13751 (560682) - leden 2010 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89839

ČSN EN 15829 (560683) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč vč. DPH
85967

ČSN EN 15835 (560684) - červenec 2010

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92040

ČSN EN 16155 (560688) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč vč. DPH
77689

ČSN 56 9605 (569605) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky

340 Kč vč. DPH
77688

ČSN 56 9606 (569606) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin

340 Kč vč. DPH
92864

ČSN EN ISO 21572 (569901) - červenec 2013 aktuální vydání

Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Metody založené na stanovení proteinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
77912

ČSN EN ISO 21571 (569902) - březen 2007 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t


780 Kč vč. DPH
74092

ČSN EN ISO 21569 (569903) - prosinec 2005

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 360 Kč vč. DPH
75081

ČSN EN ISO 21570 (569904) - květen 2006

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 285 Kč vč. DPH
80258

ČSN EN ISO 24276 (569905) - leden 2008 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t


570 Kč vč. DPH
78234

ČSN P CEN/TS 15568 (569906) - červenec 2007

Potraviny - Analytické metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Strategie vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96988

ČSN P CEN/TS 16707 (569907) - červen 2015

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Screeningové strategie založené na polymerázové řetězové reakci (PCR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
66930

ČSN EN 13610 (665211) - červen 2003

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
96415

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety

230 Kč vč. DPH