ICS 65.060.01 - Zemědělské stroje a zařízení obecně

ČSN EN ISO 5353 (278005) - říjen 1999

Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

190 Kč

ČSN ISO 12934 (470032) - duben 2015

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník

230 Kč

ČSN ISO 3767-1 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

550 Kč

ČSN EN ISO 25119-1 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25119-3 (470068) - září 2019

Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25119-4 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 25119-1 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

340 Kč

ČSN ISO 25119-3 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

550 Kč

ČSN ISO 25119-4 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

340 Kč

ČSN EN ISO 14982 (470196) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 12965 ed. 2 (470210) - červen 2020

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - duben 2016 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-14 (470601) - srpen 2016

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

350 Kč

ČSN EN ISO 16231-1 (470602) - listopad 2013

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 16231-2 (470602) - březen 2016

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy

340 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - duben 2016

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - červenec 2015 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14930 +A1 (470636) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů

230 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - březen 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

340 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - září 2020

Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - březen 2006

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton

190 Kč

ČSN EN ISO 17989-1 (472010) - červenec 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč