ICS 59.080.40 - Povlakované tkaniny

ČSN ISO 4346 (024303) - únor 1996

Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky

65 Kč

ČSN EN ISO 2411 (800830) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení

230 Kč

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - prosinec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale

190 Kč

ČSN EN 1734 (800857) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku

125 Kč

ČSN EN 1735 (800859) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti

190 Kč

ČSN EN 25978 (800860) - srpen 1995

Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990)

125 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 15618 +A1 (804210) - leden 2013 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7854 (804621) - srpen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem

230 Kč

ČSN EN ISO 5981 (804622) - duben 2008 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1876-1 (804623) - listopad 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem

190 Kč

ČSN EN 1875-3 (804624) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda

190 Kč

ČSN EN 1876-2 (804625) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce

190 Kč

ČSN EN 12280-1 (804626) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla

230 Kč

ČSN EN 12280-2 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti

190 Kč

ČSN EN 12280-3 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 1421 (804627) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4674-2 (804628) - květen 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti protržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12332-1 (804629) - květen 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12332-2 (804629) - květen 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - březen 2018 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12759 (804631) - květen 2002

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám

230 Kč

ČSN EN 13360 (804632) - červenec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14882 (804633) - duben 2006

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření

190 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - říjen 2014 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce

340 Kč

ČSN EN 15973 (804638) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti

190 Kč

ČSN EN 15977 (804640) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace

190 Kč

ČSN EN 17117-1 (804641) - červen 2019

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16653 (804645) - říjen 2015

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč