ICS 59.060.10 - Přírodní vlákna

ČSN EN 14278-2 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14728-1 (800203) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 137 (800214) - červenec 2016

Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10306 (800236) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 80 0623 (800623) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna

125 Kč

ČSN EN 16315 (800720) - září 2014

Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6938 (801105) - červenec 2015

Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice

230 Kč

ČSN 80 1123 (801123) - červen 2014 aktuální vydání

Stupnice jemnosti vlny

125 Kč