ICS 55.180.99 - Ostatní normy týkající se nákladní dopravy zboží

ČSN EN 12640 (269373) - červen 2020 nové vydání

Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - září 2019

Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - červen 2011 aktuální vydání

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

ČSN EN 12195-3 (300080) - červen 2002 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy

230 Kč

ČSN EN 12195-4 (300080) - listopad 2004

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana

230 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN EN 13054 (770645) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení

190 Kč

ČSN EN 16648 (961523) - únor 2016

Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč