ICS 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení

ČSN EN 1756-1 +A1 (269711) - listopad 2008 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

550 Kč

ČSN EN 1756-2 +A1 (269711) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

440 Kč

ČSN 27 0142 (270142) - leden 2014 aktuální vydání

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

230 Kč

ČSN EN 14492-1 +A1 (270610) - duben 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

610 Kč

ČSN EN 1493 (270809) - prosinec 2010 aktuální vydání

Zvedáky vozidel

550 Kč

ČSN EN 1494 +A1 (270810) - duben 2010 aktuální vydání

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

440 Kč

ČSN EN 1808 (275003) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky

945 Kč

ČSN EN 280 +A1 (275004) - duben 2016 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

770 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - říjen 2014 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

340 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

350 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - prosinec 2012

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce

190 Kč

ČSN EN 1495 +A2 (275010) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

550 Kč

ČSN EN 1570-1 +A1 (275011) - květen 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

570 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - září 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

440 Kč

ČSN EN 14010 +A1 (275410) - leden 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

550 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - květen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost

570 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - srpen 2017 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč