ICS 49.025.30 - Titan

ČSN EN 4058 (311243) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z titanu a slitin titanu, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3893 (311280) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W19001 - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3892 (311281) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W64001 - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4342 (311282) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W99001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3683 (312040) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení primárního obsahu - Metoda sčítání bodů a metoda přerušení linií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3684 (312041) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení teploty beta přeměny - Metalografická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3114-002 (312042) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 002: Mikrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-003 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-004 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2003-009 (312503) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Titan a slitiny titanu - Část 009: Stanovení kontaminace povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2003-010 (312503) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metody - Část 010: Odebírání vzorků pro stanovení obsahu vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3976 (312504) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metoda - Chemický rozbor pro určení obsahu vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2955 (312505) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu

190 Kč

ČSN EN 3464 (312506) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3456 (312507) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3459 (312508) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2954-001 (312509) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2954-002 (312509) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 002: Makrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3314 (312510) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Tyče pro obrábění - D <= 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4675 (312521) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Titan Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm ≥ 1 300 MPa - Tyče - De < 110 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4685 (312522) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Titan Ti10V2Fe3Al - Tyče - D < 110 mm - Rm ≥ 1 240 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3460 (312523) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 390 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3378 (312524) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Dráty pro nýty - 1,6 mm <= D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2545-1 (312541) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2545-3 (312541) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

230 Kč

ČSN EN 4800-001 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 001: Desky, plechy a pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-002 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-003 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 003: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-004 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 004: Dráty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-005 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 005: Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-006 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 006: Kontrolní a sériové výkovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4800-007 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 007: Přetavený polotovar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4800-008 (312542) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 008: Kontrolní a sériové odlitky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2338 (312562) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za tepla z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2339 (312565) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za studena z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,2 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2617 (312568) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Desky z titanu a slitin titanu - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3451 (312569) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P99002 - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování třídy 2 pro žíhané výkovky - a nebo D ? 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3354 (312570) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3813 (312571) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D < 110 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3310 (312574) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Bez tepelného zpracování - Předvýrobky pro kování, pro žíhané výkovky - De ≤ 360 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3120 (312575) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3312 (312577) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3355 (312578) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3351 (312579) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3315 (312580) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 75mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3965 (312646) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-B17001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč