ICS 49.025.20 - Hliník

ČSN EN 4324 (311278) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W42201 - Přídavný kov pro svařování - Tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4341 (311279) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W46431 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2004-1 (312061) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 1: Stanovení konduktivity tvářených slitin hliníku

125 Kč

ČSN EN 2004-7 (312061) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2715 (312085) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2716 (312086) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2004-5 (312087) - červenec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 5: Stanovení tloušťky plátovací vrstvy a difuze mědi u plátovaných hutních výrobků

125 Kč

ČSN EN 4400-1 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 1: Desky z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4400-2 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 2: Plechy a pásy z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4400-3 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 3: Tyče a profily z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4400-6 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 6: Přířezy pro kování ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2076-1 +A1 (312311) - únor 1996

Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

190 Kč

ČSN EN 2070-6 (312343) - listopad 1994

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 6: Dráty na nýty

125 Kč

ČSN EN 2070-4 (312363) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 4: Trubky pro konstrukce

125 Kč

ČSN EN 2070-5 (312364) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 5: Trubky pro použití pod tlakem

190 Kč

ČSN EN 2082-3 (312375) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Přířezy pro kování a výkovky ze slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky

190 Kč

ČSN EN 2053 (312376) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Skládané profily U ze slitiny hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2341 (312377) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Hlinik a slitiny hliníku - Tyče čtvercové a obdélníkové, lisované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2125 (312390) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku Al-P16 - T6151 - Desky - 6 mm < a <= 120 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2390 (312391) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 6082-T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6025 (312392) - září 2021

Letectví a kosmonautika - Desky - Slitina hliníku 2024 - Rovinnost s těsnou tolerancí - Tloušťka - 6 mm <= a <= 55 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2114 (312400) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2510 (312401) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2072 (312402) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4450 (312403) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4449 (312404) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4313 (312405) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4204 (312406) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2638 (312407) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm <=(a nebo D) <= 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4203 (312409) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4100 (312410) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3553 (312411) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2085 (312412) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2086 (312413) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2256 (312414) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2633 (312415) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤ De ≤ 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2635 (312416) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3338 (312417) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3344 (312418) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3342 (312419) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2702 (312420) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3998 (312422) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3999 (312423) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4001 (312424) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4002 (312425) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4003 (312426) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4004 (312427) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4293 (312428) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované – a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2512 (312429) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2486 (312430) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4287 (312431) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010 - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4292 (312432) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4291 (312433) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3115 (312434) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2115 (312435) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2117-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2116 (312436) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2117 (312437) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2699 (312438) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4289 (312439) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2693 (312440) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2696 (312441) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3474 (312442) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4101 (312443) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3335 (312444) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2694 (312445) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3979 (312446) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2695 (312447) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3347 (312449) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2632 (312450) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3339 (312451) - červen 2007

Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3983 (312453) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2684 (312454) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2687 (312455) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2681 (312456) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4286 (312457) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a ≤ 125 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3872 (312458) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2321 (312459) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2320 (312460) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a S 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3333 (312462) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2802 (312463) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4007 (312464) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2395 (312465) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4005 (312466) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4006 (312467) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2089 (312468) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3341 (312469) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4283 (312470) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4247 (312471) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a ≤ 140 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4215 (312472) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4214 (312473) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4213 (312474) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4212 (312475) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4209 (312476) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4202 (312477) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2422 (312478) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a ≤ 120 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2511 (312479) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4211 (312480) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3552 (312481) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4102 (312482) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2090 (312483) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2088 (312484) - únor 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3332 (312485) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2803 (312486) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4099 (312487) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2703 (312488) - prosinec 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2092 (312489) - prosinec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2087 (312490) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4725 (312491) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3982 (312492) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2704 (312493) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2319 (312494) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a <= 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2387 (312495) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2709 (312496) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2726 (312497) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2728 (312498) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2813 (312499) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2071 (312716) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2599 (312717) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Pásy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 3,2 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2131 (312719) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Desky ze slitin hliníku - Tloušťka 6 mm < a ≤ 160 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2134 (312741) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové lisované z hliníku a slitin hliníku - Průměr 10 mm ≤ D ≤ 220 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2044 (312745) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Průměr 4 mm ≤ D ≤ 63 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2045 (312746) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče čtvercové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2046 (312748) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče šestihranné tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 7 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2622 (312751) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové ze žáruvzdorných slitin pro tekutiny - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4045 (312755) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Kapilární trubky bezešvé ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,6 mm ≤ D ≤ 2 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2066 (312775) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Lisované profily ze slitin hliníku - Všeobecné tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2050 (312776) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu T ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2047 (312777) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L zesílené ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2048 (312778) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2049 (312779) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu U ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2122 (313413) - květen 1997

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky z hliníkové slitiny, anodicky oxidované nebo chromátované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - červenec 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč