ICS 49.025.10 - Oceli

ČSN EN 4632-003 (311201) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4059 (311241) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z oceli, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4335 (311244) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4336 (311245) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3897 (311246) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4330 (311247) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4333 (311248) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4331 (311249) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4332 (311250) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4334 (311251) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4343 (311252) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1001 (X13Cr12) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4344 (311253) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1002 (X13Cr13) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3896 (311254) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3890 (311255) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4328 (311256) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3889 (311257) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4700-001 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plech a pás

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-003 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-004 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 4: Drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-005 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Kovářský materiál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4700-006 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-007 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 7: Přetavování vsázky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4683 (311260) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2002-005 (312020) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-001 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2951 (312084) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2540 (312130) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Tavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1 240 MPa <= Rm <= 1 450 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2541 (312131) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA18 - Kalená a tažená za studena - Drát pro pružiny - D <= 4,0 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2475 (312132) - březen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2468 (312133) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11- Žíhaná na měkko - Trubky - 0,5 mm <= a <= 5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2470 (312134) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11 - Žíhaná na měkko a tažená za studena - Dráty pro nýty - 1 mm <= D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3358 (312136) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovavaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2174 (312147) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2398 (312161) - říjen 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601(X6NiCrTiMoV26-15) Rm ≥ 900 MPa - Tyče pro obráběné šrouby - D ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2030 (312170) - srpen 2014

Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.3544) - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2226 (312171) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.4125) - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4720 (312172) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4721 (312173) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2278 (312174) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2135 (312175) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2137 (312176) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2221 (312177) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2222 (312178) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2280 (312179) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa 1 100 MPa - Plechy - a 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2279 (312180) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Výkovky - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2450 (312184) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Tyče - De <= 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3470 (312185) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3357 (312186) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNIMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - 1 200 MPa <= Rm <= 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2816 (312187) - duben 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3468 (312188) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3481 (312189) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Duté tyče - 5 mm <= a <= 12 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3482 (312190) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2451 (312191) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1 230 MPa <= Rm <= 1 420 MPa - Výkovky - De <= 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2476 (312193) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2502 (312193) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa - Tyče - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2503 (312194) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa - Výkovky - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3484 (312196) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) - Odlitky - Referenční tepelné zpracování: homogenizovaná, zpracovávaná rozpouštěcím žíháním, precipitačním vytvrzením a při teplotách pod nulou - Přetavení vsázky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3486 (312197) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNIMoAl13-8-2 (1.4534) - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - 1 400 MPa <= Rm <= 1 550 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3489 (312198) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 <= Rm <= 750 MPa - Trubky konstrukční - 0,5 <= a <= 5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3329 (312201) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3524 (312202) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 Mpa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3526 (312203) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3531 (312204) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3638 (312205) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm ≤ a ≤ 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3816 (312206) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná a válcovaná za studena - Plechy a pásy - a ≤ 3 mm - Rm ≥ 800 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3361 (312207) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy a ≤ 6 mm, 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3162 (312208) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, plechy a pásy, a ≤ 6 mm, Rm ≥ 930 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2467 (312209) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky, plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤ Rm ≤ 670 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3480 (312210) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X5CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3488 (312211) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4528 (312212) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Válcovaná za studena - Pásy na pružiny - a ≤ 3 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 640 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2543 (312213) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502(25CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2252 (312214) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2399 (312215) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná ocel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm ≥ 900 MPa - Tyče pro kované šrouby D ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2438 (312216) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2460 (312217) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Tyče - De ≤ 70 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3330 (312217) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel RE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné šestihranné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2478 (312218) - říjen 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1 220 MPa ≤ Rm ≤ 1 370 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2480 (312219) - říjen 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Tyče De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3479 (312220) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3525 (312221) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CRMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 180 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3532 (312222) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 1 750 Mpa ≤ Rm ≤ 2 000 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2206 (312223) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa ≤ Rm ≤ 850 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2209 (312224) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm ≤ a ≤ 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2542 (312225) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2446 (312226) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 25 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2448 (312227) - červenec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4655 (312228) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Tavená indukčně ve vakuu a přetavená jako odtavná elektroda - Provedeno rozpouštěcí zpracování a precipitační vytvrzení - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4657 (312229) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vakuové indukční přetavení a přetavení odtavnou elektrodou - Zpracováno rozpouštěcím žíháním a precipitačním přetavováním - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2481 (312230) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Výkovky - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2482 (312231) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2483 (312232) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2205 (312233) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4642 (312234) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a desky - 0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4631 (312236) - září 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3487 (312237) - květen 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3161 (312238) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 930 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3160 (312239) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2821 (312240) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3490 (312241) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3523 (312242) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3972 (312243) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - tyče pro obrábění - De ≤ 50 mm - 1250 ≤ Rm ≤ 1400 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4461 (312244) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4462 (312245) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4463 (312246) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4467 (312247) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4468 (312248) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4469 (312249) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4656 (312251) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4658 (312252) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4659 (312253) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4670 (312254) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhána na měkko - Kovářský materiál - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4671 (312255) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4672 (312255) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3528 (312256) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3529 (312257) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená obloukově ve vakuu - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačně zpracovaná - Výkovky - nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2815 (312258) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2817 (312259) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2469 (312260) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X1CrNi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,4 mm ≤ D ≤ 12,5 mm - 450 MPa ≤ Rm ≤ 650 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2947 (312261) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3004 (X10CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Bez tepelného zpracování - Dráty tažené za studena - a nebo D ≤ 2,3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Žíhaná na měkko - Rm ≤ 780 MPa - Dráty - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2213 (312263) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2818 (312264) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3469 (312265) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4470 (312266) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4471 (312267) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4472 (312268) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4466 (312269) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3476 (312270) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo 12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3491 (312271) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3507 (312272) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo12) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1080 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3527 (312273) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1504 (33CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3677 (312275) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3678 (312276) - říjen 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 930 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3969 (312278) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3971 (312279) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3359 (312280) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3365 (312282) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4464 (312283) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4465 (312284) - leden 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3973 (312285) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De ≤ 50 mm - Rm ≥ 1030 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3163 (312288) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, žíhaná na měkko, přířezy pro kování, a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4098 (312289) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Přetavená, kalená a popouštěná, výkovky De ≤ 50 mm, 1 250 MPa ≤ Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4216 (312290) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, odlitek získaný metodou vytavitelného modelu De ≤ 50 mm, Rm ≥ 900 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4346 (312291) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4347 (312292) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - říjen 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4630 (312295) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - září 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2439 (312297) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Výkovky - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2461 (312298) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Výkovky - De ≤ 70 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2466 (312299) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Žíhaná - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4267 (312572) - duben 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové z titanu a slitin titanu - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 160 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3145 (312731) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Normální mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3146 (312732) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, válcované za tepla - Zúžené mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2590 (312810) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2589 (312811) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm ? a ? 3 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2033 (312812) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm a 2,5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2034 (312813) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, tažené a/nebo s odstraněnými okujemi - Rozměry - Tolerance h 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2036 (312814) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, broušené - Rozměry - Tolerance h 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2037 (312815) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2040 (312816) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2031 (312817) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 102Cr6 (1.2067) - Kalená a popouštěná - Tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč