ICS 49.025.05 - Slitiny železa obecně

ČSN EN ISO 128-20 (013114) - květen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 4678 (311205) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4060 (311242) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty ze žáruvzdorných slitin, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2078 (312001) - červen 2002 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování

125 Kč

ČSN EN 2002-001 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2002-002 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2002-16 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2002-21 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6072 (312005) - prosinec 2010

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4050-1 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-2 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-3 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-4 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4526 (312009) - září 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3718 (312021) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6018 (312022) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2043 (312050) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2600 (312051) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2032-001 (312060) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2032-2 (312060) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání

125 Kč

ČSN EN 4500-001 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-003 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-004 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-005 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4268 (312063) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3875 (312064) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3761 (312137) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4314 (312140) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D ≤ 250 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4317 (312141) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Bez tepelného zpracování, přířezy pro kování a nebo D ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2119 (312146) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm ≤ D ≤ 10 mm - Rm ≥ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4315 (312150) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De ≤ 100 mm - Rm ≥ 900 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4318 (312151) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a profily De ≤ 100 mm - Rm ≥ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3510 (312153) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4264 (312158) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4571 (312164) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4572 (312165) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Plechy a pásy - a <= 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4573 (312166) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4574 (312167) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21 -20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4575 (312168) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a po odstranění okují - Plechy a desky - 3 mm < a <= 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4570 (312169) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4000 (312701) - říjen 2002

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a uplatňování rozměrových norem hutních výrobků

350 Kč