ICS 49.025.01 - Materiály pro letectví a kosmonautiku obecně

ČSN EN 4632-001 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4632-002 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-004 (311201) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-005 (311201) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-006 (311201) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4258 (312000) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím

230 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 6018 (312022) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2950 (312043) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4377 (312144) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4376 (312145) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Nb5Mo3 (2.4668) tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily, De ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4262 (312162) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4263 (312163) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2369 (312712) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Dráty ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,2 mm <= D <= 8 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6064 (318054) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6041 (318055) - červenec 2018

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4867 (318410) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Laserové značení povrchu změnou barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč