ICS 47.080 - Malá plavidla

ČSN EN 15609 (078415) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - červen 2020 aktuální vydání

Malá plavidla - Příručka uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14946 (320022) - květen 2005 aktuální vydání

Malá plavidla - Maximální nosnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - březen 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m

590 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Požární ochrana

440 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18854 (320280) - prosinec 2015

Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic

590 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Základní údaje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 9650-3 (320854) - duben 2010

Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály

190 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - duben 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny

230 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - srpen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování

190 Kč

ČSN EN ISO 14945 (321021) - září 2004

Malá plavidla - Štítek plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 12215-1 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - prosinec 2019

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - říjen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

230 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy

230 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy

230 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem

230 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - leden 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam

190 Kč

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - září 2016

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m

230 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - listopad 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 11547 (324150) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - únor 2018

Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel

230 Kč

ČSN EN ISO 9775 (324231) - únor 2018

Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW

230 Kč

ČSN EN ISO 4566 (324555) - prosinec 1996

Malá plavidla s vestavěným motorem. Konce vrtulových hřídelů a náboje s kuželovitostí 1:10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 9093-1 (325023) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325023) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8849 (325140) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy

230 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8099-1 (325532) - červenec 2018

Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod

230 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

340 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8846 (326030) - únor 2018

Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9097 (326050) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické ventilátory

190 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611) - září 2015 aktuální vydání

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

590 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326611) - říjen 2016

Malá plavidla - Elektrické hnací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

230 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - říjen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19009 (328552) - leden 2016

Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel

340 Kč

ČSN 32 8620 (328620) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN ISO 4001 (328621) - prosinec 1994

Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky

125 Kč

ČSN 32 8622 (328622) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 14144 (328623) - listopad 2003

Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - listopad 2003

Upevňovací držáky záchranných kruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - únor 2004 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.18t

540 Kč

ČSN EN ISO 12401 (328661) - únor 2010

Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10862 (328662) - únor 2010

Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - listopad 2016 aktuální vydání

Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 466 V1.2.1 (875105) - červenec 2016

Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16083 (940935) - červen 2012

Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč