ICS 47.060 - Plavidla vnitrozemské plavby

ČSN EN ISO 8385 (320005) - listopad 2018 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - duben 2020 nové vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - prosinec 2006 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník

590 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - duben 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů

190 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - duben 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny

230 Kč

ČSN EN 1864 (321220) - říjen 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 14330 (321841) - květen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17360 (322306) - září 2020

Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a úchyty pro sklopná a odnímatelná zábradlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13574 (322680) - březen 2002

Plavidla vnitrozemské plavby - Pevně instalovaná stoupací zařízení s délkou nepřesahující 5 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 790 (322711) - březen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schody s úhlem sklonu od 45°do 60° - Požadavky, typy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13056 (322712) - červen 2005 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy

230 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - září 2020 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Mimoboční žebříky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - září 2020

Plavidla vnitrozemské plavby - Vnější žebříky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14874 (323120) - květen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14965 (323335) - červen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15272-1 (323371) - leden 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 15272-2 (323371) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-3 (323371) - květen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-4 (323371) - únor 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13711 (323395) - leden 2003

Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - duben 2020 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7236 (323551) - únor 2017

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14714 (325031) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16865 (325173) - březen 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12827 (325216) - říjen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty

230 Kč

ČSN EN 14503 (325217) - červen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14329 (325218) - září 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12339 (328353) - listopad 1998

Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše

125 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - srpen 2009 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 526 (328422) - listopad 1996

Plavidla vnitrozemské plavby. Lodní lávky délky do 8 m. Požadavky, typy

190 Kč

ČSN ISO 4001 (328621) - prosinec 1994

Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky

125 Kč

ČSN EN ISO 18422 (328625) - březen 2018

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14206 (329511) - listopad 2003

Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 (875135) - březen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč