ICS 47.020.60 - Elektrická zařízení lodí a námořní techniky

ČSN EN 15869-1 (326360) - červen 2021 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - červen 2021 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

190 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - červen 2021 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky

230 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN IEC 92-305 (326602) - září 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie

125 Kč

ČSN IEC 92-401 +A1 (326604) - květen 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení

350 Kč

ČSN IEC 92-304 (326607) - listopad 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

125 Kč

ČSN IEC 92-303 (326610) - duben 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody

125 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611) - září 2015 aktuální vydání

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

590 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326611) - říjen 2016

Malá plavidla - Elektrické hnací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 60092-101 (326611) - listopad 2019

Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

350 Kč

ČSN IEC 60092-202 (326611) - srpen 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

230 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

340 Kč

ČSN IEC 60092-376 (326611) - květen 2018

Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

340 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

440 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - září 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

550 Kč

ČSN 33 2000-7-730 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

230 Kč