ICS 47.020.50 - Palubní zařízení a lodní instalace

ČSN EN 1864 (321220) - říjen 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 13574 (322680) - březen 2002

Plavidla vnitrozemské plavby - Pevně instalovaná stoupací zařízení s délkou nepřesahující 5 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 790 (322711) - březen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schody s úhlem sklonu od 45°do 60° - Požadavky, typy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3730 (322768) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Úvazné navijáky

230 Kč

ČSN ISO 3828 (322769) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Palubní zařízení - Slovník a značky

340 Kč

ČSN EN 14874 (323120) - květen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14965 (323335) - červen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15272-1 (323371) - leden 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 15272-2 (323371) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-3 (323371) - květen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-4 (323371) - únor 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13711 (323395) - leden 2003

Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN ISO 4050 (328230) - květen 1993

Kovový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL

125 Kč

ČSN ISO 9437 (328231) - srpen 1996

Kotevní inventář. Kotvy Matrosov

125 Kč

ČSN 32 8232 (328232) - září 1996

Kotevní inventář. Lodní kotvy

230 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12339 (328353) - listopad 1998

Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše

125 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - srpen 2009 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč