ICS 47.020 - Stavba lodí a námořní technika obecně

ČSN ISO 6954 (011450) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla

190 Kč

ČSN 32 0000 (320000) - leden 1985

Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby

1 990 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

590 Kč