ICS 45.040 - Materiály a součásti pro železniční techniku

ČSN EN 16028 (280010) - srpen 2013

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

440 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí

350 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků

440 Kč

ČSN EN 15827 (280506) - říjen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

570 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

770 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - leden 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - prosinec 2020

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13260 +A1 (280520) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

370 Kč

ČSN EN 13262 +A2 (280521) - říjen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

440 Kč

ČSN EN 13261 +A1 (280522) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

570 Kč

ČSN EN 13979-1 +A2 (280525) - srpen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13715 +A1 (280526) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol

340 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

440 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - březen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč

ČSN EN 14865-1 +A1 (280541) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností

230 Kč

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15427 +A1 (280555) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

340 Kč

ČSN EN 17069-1 (280560) - říjen 2019

Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16019 (283800) - září 2014

Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd

340 Kč

ČSN EN 14198 +A1 (284021) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16185-1 +A1 (284022) - listopad 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice

550 Kč

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16451 (284032) - prosinec 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

770 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

440 Kč

ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží

230 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků

340 Kč

ČSN EN 16834 (284047) - říjen 2019

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - říjen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - prosinec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14200 (284207) - srpen 2004

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové parabolické pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14817 (284209) - září 2006

Železniční aplikace - Prvky vypružení - Regulační prvky vzduchového vypružení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - červen 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče

440 Kč

ČSN EN 13913 (284240) - leden 2004

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Mechanické díly na bázi elastomérů

550 Kč