ICS 43.160 - Silniční vozidla pro speciální účely

ČSN EN 16815 (269394) - říjen 2019

CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 710 Kč

ČSN EN 15429-1 (277452) - duben 2008

Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15429-2 (277452) - červen 2013

Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15429-3 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15429-4 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - březen 2009

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - leden 2016 aktuální vydání

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - leden 2016

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - únor 2010

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13019 +A1 (278319) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 13524 +A2 (278324) - srpen 2014

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13021 +A1 (278325) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - únor 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15431 (278327) - srpen 2008

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15432-1 (278328) - březen 2012

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky

340 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - listopad 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů

190 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek

230 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - říjen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15597-2 (278330) - únor 2013

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 15906 (278338) - červen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení

230 Kč

ČSN EN 16330 (278339) - říjen 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16486 (278403) - duben 2015

Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 1645-2 (300046) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1501-1 +A1 (300350) - prosinec 2015 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

550 Kč

ČSN EN 1501-2 +A1 (300350) - květen 2010 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

550 Kč

ČSN EN 1501-3 (300350) - září 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

550 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - duben 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

230 Kč

ČSN EN 1501-5 (300350) - duben 2012

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu

590 Kč

ČSN ISO 8437-1 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

230 Kč

ČSN ISO 8437-2 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

230 Kč

ČSN ISO 8437-3 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

340 Kč

ČSN ISO 8437-4 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky

230 Kč

ČSN EN 15433-2 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

550 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110) - květen 2015

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

550 Kč