ICS 43.060.40 - Palivové systémy spalovacích motorů

ČSN EN ISO 11439 (078339) - leden 2014 aktuální vydání

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

610 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - červenec 2015

Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - březen 2003

Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - prosinec 2003

Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - březen 2003

Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - březen 2004

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

340 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - prosinec 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy

340 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - prosinec 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12979 (078479) - listopad 2002

Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 09 7306-1 (097306) - duben 1975

Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79t, Zb 2.86

262 Kč

ČSN EN ISO 14469 (300220) - duben 2018

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - září 2017

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7576 (302450) - říjen 1993

Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN ISO 7774 (302451) - srpen 1993

Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - srpen 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.20t

255 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - červenec 2020 nové vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - červenec 2020 nové vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 30 5102 (305102) - leden 1983

Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 14687 (656520) - září 2020

Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč