ICS 43.040.70 - Spojovací a závěsná zařízení silničních vozidel

ČSN 30 3606 (303606) - březen 1975

Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Vzájemná zapojitelnost tahače a přívěsu. Rozměry

65 Kč

ČSN 30 3661 (303661) - červenec 1975

Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Závěsy 50 pro silniční vozidla

125 Kč

ČSN 30 3664 (303664) - březen 1961

Závěsné zařízení návěsu. Točnice návěsového tahače

32 Kč

ČSN 30 3665 (303665) - srpen 1984

Návěsné čepy automobilových návěsů. Typy a základní rozměry

125 Kč