ICS 43.040.15 - Informační technologie v automobilech. Palubní výpočetní systémy

ČSN P CEN/TS 13149-10 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-11 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-3 (018233) - červen 2008

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-7 (018233) - srpen 2020 nové vydání

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-8 (018233) - duben 2014

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-9 (018233) - listopad 2020

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14823 (018255) - říjen 2017

Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 15213-1 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie

230 Kč

ČSN EN 15213-2 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15213-3 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15213-4 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv

340 Kč

ČSN EN ISO 14907-1 (018381) - leden 2021

Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - únor 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013

Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE

440 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - listopad 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur vozidlových informací (IVI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50325-5 (183060) - březen 2011

Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů - Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - květen 2016

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - březen 2019

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - srpen 2018

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 500 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - duben 2012 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 17287 (300615) - listopad 2003

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 16673 (300618) - říjen 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 15007-1 (300621) - srpen 2015 aktuální vydání

Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 15075 (300630) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - leden 2011 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy

340 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - leden 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy

350 Kč

ČSN ISO 22840 (300640) - prosinec 2010

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 20035 (300650) - srpen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 18542-2 (304445) - prosinec 2014

Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 (368609) - červen 2019

Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - duben 2020

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 63005-1 (368688) - březen 2018

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63005-2 (368688) - červenec 2020

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 2: Zkušební metody pro hodnocení vlastností základních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - březen 2018

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč