ICS 43.040.10 - Elektrická a elektronická zařízení silničních vozidel

ČSN 30 4002 (304002) - srpen 1974

Elektrická zařízení motorových vozidel

350 Kč

ČSN 30 4003 (304003) - listopad 1990

Zkouška elektrického a světelného zařízení motorového vozidla

125 Kč

ČSN 30 4011 (304011) - duben 1993

Elektrické příslušenství motorových vozidel. Elektromagnetická slučitelnost. Konduktivní rušení z vodičů. Požadavky a metody zkoušek

230 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 30 4208 (304208) - prosinec 1974

Elektrická zařízení motorových vozidel. Elektrické spouštěče pro spalovací motory

190 Kč

ČSN EN ISO 8092-1 (304440) - květen 1999

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 1: Nože pro jednopólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8092-2 (304440) - červen 2006 aktuální vydání

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8092-3 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 3: Nože pro vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8092-4 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 4: Kolíky pro jedno- a vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 4165 (304442) - prosinec 2003

Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

350 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele

440 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - únor 2020 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

440 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci

230 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - duben 2020

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62321-6 (369080) - duben 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

550 Kč

ČSN EN 62321-7-1 (369080) - červen 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 62430 (369081) - leden 2010

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč