ICS 39.060 - Klenotnictví

ČSN EN ISO 11426 (420651) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11427 (420656) - duben 2017

Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11489 (420662) - březen 1997

Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrické stanovení redukcí chloridem rtuťným

190 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - březen 2020 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - duben 2017 aktuální vydání

Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - únor 2020 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9202 (421601) - prosinec 2019 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8654 (421602) - září 2018

Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1904 (421603) - leden 2002 aktuální vydání

Ušlechtilé kovy - Ryzost pájek používaných na pájení klenotnických slitin

125 Kč

ČSN EN 28653 (421606) - únor 1995

Klenoty. Velikosti prstenů. Definice, měření a označování

65 Kč

ČSN EN ISO 18323 (421621) - únor 2016

Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1810 (421655) - říjen 1999

Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1811 +A1 (421656) - únor 2016 aktuální vydání

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12472 +A1 (421657) - prosinec 2009 aktuální vydání

Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

230 Kč

ČSN 42 1658 (421658) - srpen 2003

Screeningové zkoušky uvolňování niklu z předmětů ze slitin a z předmětů potažených ochrannými povlaky, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou

190 Kč