ICS 35.240.70 - Aplikace informační technologie ve vědě

ČSN P CEN/TS 17171 (259387) - únor 2019

Management změřených hydrometrických údajů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17030 (310570) - listopad 2018

Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - červen 2018

Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

440 Kč

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby

440 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - leden 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy

440 Kč

ČSN P ISO/TS 19101-2 (979820) - srpen 2010

Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19103 (979822) - září 2006

Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - březen 2010

Geografická informace - Terminologie

770 Kč

ČSN ISO 19105 (979824) - duben 2003

Geografická informace - Shoda a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

372 Kč

ČSN ISO 19106 (979825) - červenec 2005

Geografická informace - Profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t

382 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - červenec 2020 nové vydání

Geografická informace - Prostorové schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ISO 19108 (979827) - prosinec 2003

Geografická informace - Časové schéma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.05t, Oprava 1 8.09t

602 Kč

ČSN EN ISO 19109 (979828) - červenec 2016 aktuální vydání

Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19110 (979829) - červenec 2017

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - září 2020 nové vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19111-2 (979830) - září 2012

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - září 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - březen 2020 aktuální vydání

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

990 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - srpen 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19116 (979835) - červenec 2020

Geografická informace - Polohové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19117 (979836) - srpen 2014

Geografická informace - Zobrazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - červen 2012 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování

570 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - duben 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Služby

770 Kč

ČSN 97 9839 (979839) - duben 2003

Geografická informace - Funkční normy

440 Kč

ČSN 97 9840 (979840) - září 2003

Geografická informace - Obrazová a mřížová data

440 Kč

ČSN P ISO/TS 19129 (979841) - duben 2012

Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí

440 Kč

ČSN ISO 19123 (979842) - březen 2007

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

602 Kč

ČSN ISO 19125-1 (979844) - prosinec 2005

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t

472 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - únor 2012 aktuální vydání

Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry

440 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - prosinec 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Mezidoménové slovníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19127 (979846) - srpen 2006

Geografická informace - Geodetické kódy a parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - listopad 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace

945 Kč

ČSN EN ISO 19128 (979848) - květen 2008

Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ISO/TS 19130 (979849) - prosinec 2012

Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy

945 Kč

ČSN ISO 19131 (979850) - duben 2010

Geografická informace - Specifikace datového produktu

440 Kč

ČSN EN ISO 19131 (979851) - září 2008

Geografická informace - Data specifikace produktu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 19132 (979851) - únor 2009

Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19135-1 (979855) - květen 2016

Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19136-1 (979856) - říjen 2020

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN ISO 19136-2 (979856) - duben 2019

Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - červen 2013 aktuální vydání

Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu

230 Kč

ČSN P ISO/TS 19138 (979857) - červenec 2010

Geografická informace - Míry kvality dat

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19139 (979859) - srpen 2011

Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML

770 Kč

ČSN EN ISO 19141 (979861) - leden 2010

Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19142 (979862) - červen 2012

Geografická informace - Webová služba vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - září 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování filtrů

590 Kč

ČSN EN ISO 19144-1 (979864) - září 2012

Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1:2009)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - srpen 2012

Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19152 (979872) - leden 2014 aktuální vydání

Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM)

770 Kč

ČSN ISO 19155 (979875) - červenec 2015

Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení

440 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - listopad 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Pozorování a měření

550 Kč

ČSN EN ISO 19157 (979877) - květen 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Kvalita dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

1 135 Kč