ICS 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví

ČSN EN 50090-6-1 (368051) - únor 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - říjen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23386 (730113) - prosinec 2020

Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících

590 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - listopad 2017 aktuální vydání

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce

770 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - prosinec 2020

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - říjen 2019 aktuální vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

550 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - prosinec 2019 aktuální vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv

440 Kč

ČSN EN ISO 22510 (738511) - srpen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - říjen 2020 nové vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 14908-7 (738525) - červen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč