ICS 35.240.63 - Využití informačních technologií v obchodě

ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni

340 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

230 Kč

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

570 Kč

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901) - červen 2020 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

945 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - březen 2018

Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

1 290 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B

990 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - červenec 2018

Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

945 Kč