ICS 35.240.15 - Identifikační karty a příslušná zařízení

ČSN P CEN/TS 16794-1 (018238) - duben 2020 aktuální vydání

Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 1: Implementační požadavky pro ISO/IEC 14443

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16794-2 (018238) - duben 2020 aktuální vydání

Veřejná doprava osob - Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a jízdným - Část 2: Plán zkoušek pro ISO/IEC 14443

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17054 (369007) - říjen 2019

Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - srpen 2012

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - září 2019

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

350 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205) - květen 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205) - prosinec 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205) - prosinec 2005

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - říjen 2019

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet

340 Kč

ČSN EN 419251-1 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 419251-2 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419251-3 (369282) - červenec 2013

Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 726-5 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 5: Metody placení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 726-7 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 7: Bezpečnostní modul

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 7810 (369725) - srpen 2004

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 1 11.14t, Amd. 2 11.14t

360 Kč

ČSN ISO/IEC 4909 (369727) - březen 2010

Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-2 (369730) - červen 1999

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 2: Strojově čitelná víza

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - červen 2019 aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-1 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou - Část 1: Fyzikální charakteristiky

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-2 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 2: Rozměry a umístění vazebních oblastí

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-3 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 3: Elektronické signály a procedury resetu

340 Kč

ČSN EN 1332-1 (369747) - prosinec 2009 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Rozhraní člověk stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1332-2 (369747) - červen 1999

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 2: Rozměry a umístění hmatového identifikátoru pro karty ID-1

190 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - prosinec 2020 nové vydání

Systémy s identifikačními kartami - Uživatelské rozhraní - Část 3: Klávesnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - prosinec 2007 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1332-5 (369747) - listopad 2006

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 5: Zvýšené taktilní značky pro odlišné aplikace na ID-1 karty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15320 (369749) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 100 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - únor 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - květen 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

440 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - duben 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

550 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - květen 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - březen 2019 aktuální vydání

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky

190 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-13 (369860) - únor 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 13: Hlasová data

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860) - leden 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh

340 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-2 (369860) - srpen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - září 2017 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 1 10.17t, Amd. 2 10.17t

1 160 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-7 (369860) - prosinec 2015 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 7: Data časových řad podpisu/značky

590 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - červen 2014

Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě

350 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-1 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec

230 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty

340 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv

350 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-4 (369862) - duben 2021

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení

230 Kč

ČSN ISO/IEC 30137-1 (369863) - říjen 2020

Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369881) - září 2013 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-5 (369881) - září 2013

Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16428 (369881) - červen 2013

Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - listopad 2013

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-3 (369883) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419211-4 (369884) - duben 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - květen 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-1 (369888) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419212-1 ed. 2 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 419212-2 ed. 2 (369890) - duben 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 2: Služby podpisu a úředního razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 419212-3 (369890) - leden 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 419212-4 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419212-5 (369890) - červenec 2018

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (874018) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (874019) - říjen 2019

Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč