ICS 35.220.30 - Optické paměti

ČSN EN 62702-1-1 (367008) - únor 2017

Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62345 (368509) - červenec 2005

Formát ID pro systém 50 mm magnetooptického disku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62403 (368510) - listopad 2006

Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou - Formát HD-BURN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 11560 (369318) - červen 1996

Informační technika. Výměna informací prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm používajícími magnetooptický jev s funkcí jednorázového zápisu a vícenásobného čtení

770 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-3 (369330) - říjen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 3: Struktura nosiče

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13490-1 (369331) - červenec 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru kompaktního disku jako média určeného pouze ke čtení a k jednorázovému zápisu pro výměnu informací - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13490-2 (369331) - listopad 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru kompaktního disku jako média určeného pouze ke čtení a k jednorázovému zápisu pro výměnu informací - Část 2: Struktura nosiče a souboru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 14169 (369372) - leden 1999

Informační technologie - 90 mm pružné kazetové disky pro výměnu informací - Formátovaná kapacita 21 MBytů - Typ ISO 305

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10885 (369429) - říjen 1996

Informační technika. Kazeta s optickým diskem o průměru 356 mm k výměně informací. Disk s jednorázovým zápisem

770 Kč

ČSN ISO/IEC 14517 (369431) - červenec 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 2,6 GBytu na kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13842 (369432) - leden 1999

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 2 GByty v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13963 (369433) - leden 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 90 mm - Kapacita: 230 MBytů v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15485 (369436) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 120 mm za použití formátu PD s fázovou změnou - Kapacita kazety: 650 MB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15498 (369437) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 90 mm - Formát HS-1 - Kapacita kazety: 650 MB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14760 (369438) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 90 mm přepisovatelným a s diskem pouze pro čtení za použití fázové změny - Kapacita kazety: 1,3 GB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15486 (369441) - srpen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 2,6 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13549 (369442) - září 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 1,3 GBytu v kazetě

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13614 (369443) - září 1999

Informační technologie - Výměna prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 300 mm typu jednorázového zápisu a vícenásobného čtení (WORM) používajícími metodu SSF

125 Kč

ČSN ISO/IEC TR 13841 (369444) - říjen 1999

Informační technologie - Pokyny pro metody měření kazet s optickými disky o průměru 90 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15898 (369446) - říjen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 356 mm - WORM, používajícími technologii fázové změny - Kapacita: 14,8 GBytu a 25 GBytů v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15286 (369447) - červenec 2000

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 5,2 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 16448 (369448) - červen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 16449 (369449) - červen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 16824 (369451) - prosinec 2000

Informační technologie - Přepisovatelný disk DVD (DVD-RAM) o průměru 120 mm

770 Kč

ČSN ISO/IEC 16825 (369452) - červenec 2000

Informační technologie - Pouzdro pro disky DVD-RAM o průměru 120 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 16969 (369453) - září 2000

Informační technologie - Výměna informací prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 120 mm používajícími formát +RW - Kapacita: 3,0 GByty a 6,0 GBytů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 18093 (369454) - listopad 2000

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 5,2 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 20563 (369456) - listopad 2003

Informační technologie - Zapisovatelný disk DVD (DVD-R) o průměru 80 mm (1,23 GBytů na stranu) a 120 mm (3,95 GBytů na stranu)

770 Kč

ČSN ISO/IEC 22092 (369457) - listopad 2003

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s magnetooptickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 9,1 GBytů v kazetě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč