ICS 35.100.01 - Propojení otevřených systémů obecně

ČSN EN 61784-3-17 (184001) - červen 2018

Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - listopad 2017

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení

350 Kč

ČSN EN 62056-7-3 (356131) - prosinec 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62379-1 (367009) - červen 2008

Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62827-2 (367216) - leden 2018

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 14766 (369229) - červen 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Používání aplikací OSI pomocí protokolu řídicího přenos (TCP) v Internetu

125 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14765 (369252) - leden 2000

Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10745 (369259) - únor 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-1 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.04t

880 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-1 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13235-3 (369527) - červenec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování - Část 3: Poskytování funkce obchodování s použitím služby adresáře OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14750 (369542) - červen 2001

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 7498-3 (369614) - červen 1998 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model: Pojmenování a adresování

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10731 (369645) - září 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI

350 Kč

ČSN ISO/IEC 9646-7 (369647) - říjen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace

590 Kč

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661) - květen 2004

Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1 (369689) - březen 2001

Informační technologie - Architektura otevřeného distribuovaného managementu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 14753 (369691) - prosinec 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Rozhraní odkazů a vazeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-3 (369694) - březen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura řízení přístupu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů

340 Kč