ICS 35.030 - Bezpečnost IT

ČSN P CEN ISO/TS 21177 (018493) - duben 2020

Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4 (180304) - listopad 2019

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-2 (180304) - březen 2021

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-1 (180304) - říjen 2018

Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-2 (180304) - listopad 2019

Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62351-8 (335011) - listopad 2020

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 63154 (367854) - říjen 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 22739 (369009) - říjen 2021

Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník

230 Kč

ČSN ISO/IEC 20889 (369039) - duben 2021

Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701) - únor 2019

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30111 (369706) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - únor 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27018 (369709) - listopad 2019

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

415 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

505 Kč

ČSN ISO/IEC 29151 (369711) - srpen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134 (369712) - říjen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29147 (369713) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Odhalování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27102 (369720) - leden 2022

Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27701 (369770) - říjen 2021

Bezpečnostní techniky - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro řízení ochrany soukromí - Požadavky a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27100 (369771) - listopad 2021

Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy

340 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27110 (369773) - leden 2022

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - červen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - květen 2021

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - duben 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - říjen 2020 aktuální vydání

Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27009 (369790) - duben 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27014 (369790) - listopad 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací

230 Kč

TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - srpen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - květen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - květen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-1 (369859) - prosinec 2021

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419241-1 (369892) - listopad 2018

Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 419241-2 (369892) - červenec 2019

Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 419231 (369893) - leden 2020

Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 (870030) - leden 2021

CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč